ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Актуално за регистрацията на моторни превозни средства

Актуално за регистрацията на моторни превозни средства
Публикувана на: 23/02/2013|06:02; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Само две организации по оползотворяване имат право да събират продуктови такси и да издават удостоверения, които да послужат при извършване на регистрация на моторни превозни средства

Напоследък зачестиха запитвания от страна на граждани и фирми за това, кои са легитимните организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), които могат да събират продуктови такси (популярни като „еко такси”) преди извършване на регистрация на моторни превозни средства (МПС) в отдел „Пътна полиция” на Столичната дирекция на вътрешните работи или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Зачестиха и оплаквания за извършени злоупотреби, неправомерно събиране на такси, което води до подвеждане на гражданите и невъзможност за регистриране на МПС от страна на служителите на отделите “Пътна полиция”, поради представяне на нелегитимни удостоверения за заплатена продуктова такса.   Във връзка с това Министерство на околната среда и водите информира, че:В настоящия момент единствено две организации по оползотворяване имат право да събират продуктови такси и да издават удостоверения, които да послужат при извършване на регистрация на МПС. Това са: 1. „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД (старо наименование “ОРСА – ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ” АД)2. „АУТОРЕК” ЕАД  Изброените по-долу дружества нямат действащи разрешения и нямат право да събират продуктови такси и да издават удостоверения, с които гражданите да регистрират своите автомобили. Издадените от тях удостоверения са невалидни.1. „АВТОЕКОБУЛ”АД 2. „АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР” АД.3. „ЕКОКАР БЪЛГАРИЯ” АД 4. „ФЕНИКС РЕЦИКЛИНГ” АД 5. “ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД6. “ЕКОБУЛКАР” АД7. “ЕКОРЕКАР” АД8. “ЕКОРЕСОР АУТО” АД9. “АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД10. „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД11. „РЕПРОДУКТ БГ” АД12. „АВТОИДЕЯ” ЕАД13. „АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН” ООД Актуален списък на организациите по оползотворяване може да бъде намерен на интернет страницата на МОСВ. При промяна на настоящата ситуация МОСВ своевременно ще публикува съобщение, за да не се подвеждат гражданите и фирмите и да се намалят до минимум опитите за злоупотреби от страна на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства. 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.