ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Общо европейски стандарти за екологичност на продуктите

Общо европейски стандарти за екологичност на продуктите
Публикувана на: 13/04/2013|09:04; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Общое вропейски стандарти за твърденията за екологичност на продуктите ще засилят доверието на купувачите на този тип продукти

Общо европейски стандарти за твърденията за екологичност на продуктите ще засилят доверието на купувачите на този тип продукти и ще им позволят да бъдат добре осведомени, когато правят своя избор.

Все по-голям брой потребители искат да купуват екологосъобразни продукти, но се затрудняват, когато трябва да направят информиран избор.

Това е така, защото страните от ЕС използват най-различни методи за определяне на екологосъобразността на продуктите и предприятията и е трудно да се правят сравнения. Освен това термините, които се използват върху етикетите, често са неясни и объркващи.

В резултат от това около 48 % от европейците казват, че не се доверяват на предприятията, когато те твърдят, че техните продукти са екологични.

За да подпомогне пазара на екологични продукти, Комисията предлага общи стандарти на ЕС. Един от стандартите помага за измерване на екологичното въздействие на конкретни продукти. Друг стандарт помага за оценяване на степента на екологичност на дейността на дадена организация или компания.

Стандартите се основават на съществуващи и изпитани методи. Комисията призовава правителствата, предприятията и организациите от ЕС да започнат да използват доброволните стандарти още сега.

Комисията предоставя също така насоки за етикетиране на продуктите, за да могат хората да пазаруват уверено. Твърденията за екологосъобразност трябва да бъдат конкретни, надеждни, пълни, съпоставими, ясни и прозрачни (да включват информация за използваните източници, критерии, процедури за оценка).

Общите стандарти ще насърчат повече фирми да произвеждат по-екологични продукти, като намалят административните формалности и разходите за спазване на различните стандарти в ЕС. Компаниите ще имат полза също от възможността за лоялна конкуренция при едни и същи стандарти.

Следващи стъпки

Едновременно с това Комисията планира да изготви специални правила за отделните продукти и сектори за оценка на тяхното въздействие върху околната среда. Правилата ще бъдат изготвени в продължение на 3 години с участието на организации и компании.

Комисията ще участва също в глобалните усилия за разработване на по-добри международни стандарти за измерване на екологичното въздействие и съобщаване на резултатите от него.

„Екологични продукти“ са продуктите, които оказват възможно най-малка вреда върху околната среда по време на своето производство, разпространение и употреба до самия край на своя жизнен цикъл (включително при тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване) в сравнение с подобни продукти от същата категория.

 

Общо европейски стандарти за екологичност на продуктите
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10102
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.