ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕС засилва усилията си за борба с глада

ЕС засилва усилията си за борба с глада
Публикувана на: 14/03/2013|01:03; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Европейският съюз увеличава усилията си за борба със световния глад, продоволствената несигурност и недохранването

Европейският съюз увеличава усилията си за борба със световния глад, продоволствената несигурност и недохранването. Такава е амбицията на приетата от Европейската комисия нова политика, чрез която се цели подобряване на храненето при майките и децата, за да се намалят смъртността и заболяванията, както и причинените от недохранването спънки пред растежа и развитието, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Новата политика, изложена в съобщението „Подобряване на храненето при майките и децата в рамките на външната помощ: рамка за политиката на ЕС“, ще бъде представена на 14 и 15 март по време на срещата на Движението за подобряване на храненето (Scaling up Nutrition ― SUN) в Брюксел.

Комисарят по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Недохранването е най-голямата заплаха за здравето на хората в развиващия се свят, като причинява най-малко една трета от случаите на детска смъртност и една пета от случаите на майчина смъртност. Тази шокираща и срамна действителност изисква по-добър, глобален и решителен отговор. ЕС е твърдо решен до 2025 г. да намали броя на недоразвитите деца със 7 милиона. Повишената международна мобилизация е от съществено значение. Ето защо днес призовавам и другите основни донори и участници от областта на развитието да се присъединят към нас в това глобално движение и да поемат своите ангажименти.“

„Крайната бедност, унищожителното въздействие на изменението на климата и нарастващата честота и интензитет на бедствията увеличават броя на гладуващите хора. Недохранването засяга децата особено силно ― и особено трагично. Като най-голям донор на хуманитарна помощ в света, Европейският съюз вече спасява живота на милиони хора. Но за намирането на устойчиви решения са необходими ангажирането и сътрудничеството на участниците от областта на хуманитарната помощ и развитието. И ние възнамеряваме да работим заедно, за да гарантираме, че през този век на изобилие и напредък бъдещето на милиони хора няма да бъде помрачено от недохранването", заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. 

Чрез новата политика се цели да бъде намален броят на децата под петгодишна възраст със забавен растеж (с нисък ръст за възрастта си и с увредено умствено развитие). Това ще бъде постигнато чрез изпълняване на ангажимента на ЕС да се помогне на държавите партньори да намалят до 2025 г. случаите на забавяне на растежа в тази възрастова група най-малко с 10 % (7 милиона). Слабеенето на децата (което означава, че поради неправилно хранене те са твърде слаби за ръста си) също ще бъде предмет на новата политика. 

В съобщението се предвижда да бъдат отпуснати повече средства за храненето и хранителната помощ от бюджетите на ЕС за хуманитарна помощ и развитие, както и тази помощ да бъде насочена по-ефективно и отговорно. Ще бъдат взети под внимание както последиците от недохранването, така и първопричините за него.

Например ЕС възнамерява да насърчи кърменето и други промени в поведението, да осигури основни хранителни микроелементи като желязото и да подкрепи дейности като обезпаразитяването и допълнителното и терапевтичното хранене (като лечението на тежко недохранените деца).

Недохранването ще бъде овладяно и чрез инвестиции в развитието на селските райони, устойчивото селско стопанство, общественото здравеопазване, водоснабдяването и хигиенните условия, социалната закрила и образованието.

Новата политика предвижда също така по-активно сътрудничество с частния сектор, което може да допринесе за дейности като контрола на безопасността на продуктите, обогатяването на храните с минерали и витамини и повишаването на осведомеността посредством социален маркетинг. 

ЕС засилва усилията си за борба с глада
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10047
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.