ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Министър Юлиян Попов обяви членовете на служебния кабинет

Министър Юлиян Попов обяви членовете на служебния кабинет
Публикувана на: 19/03/2013|03:03; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Министър Юлиян Попов обяви членовете на служебния кабинет и приоритетите за работата през служебния мандат

„Поемам отговорността да отговарям за успехите и неуспехите на институцията, която ръководя. Ще бъда гарант за нейната абсолютна политическа независимост и вътрешна стабилност” – така заяви отговорността си пред екипа на министерството министър Юлиян Попов, като обяви членовете на служебния кабинет и приоритетите за работата. През мандата на служебното правителство МОСВ ще работи с двама служебни заместник-министри – Малина Крумова и Евдокия Манева. Заместник-министър Малина Крумова е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Тя ще ръководи дирекциите „Фондове на ЕС за околна среда”, „Европейски и международни проекти”, “Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество” и „Кохезионна политика за околна среда”. „За мен основна задача ще бъде постигането на баланс между българските възможности и интереси, от една страна, и европейските приоритети и законодателство, от друга - особено при разработването на новата оперативна програма в сектор околна среда” – е заявката на Малина Крумова. Заместник-министър Евдокия Манева запазва досегашния си ресор - „Превантивна дейност”, „Управление на отпадъците”, „Опазване чистотата на въздуха”, „Национална служба за защита на природата”, „Политики по околната среда”, „Политика по изменение на климата”, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - като поема и ръководството на дирекция „Управление на водите”.  „Предстоящата съвместна работа с МРРБ за реализация на новите принципи за управление на ВиК сектора ще бъде основното усилие в управлението на водния сектор - посочва тя. - Необходима е промяна в работата на ДКЕВР при определяне цената на водата. Особено важно е да се стимулира ефективното използване на водните ресурси и да се регулират цените на услугите в целия воден сектор.” Предстои и се работи усилено за промяна на правилниците за дейността на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ и другите специализирани експертни съвети към МОСВ с цел насочване към конструктивност на участието на неправителствените организации и академичните среди. Новият председател на ВЕЕС е Бойко Малинов, директор на дирекция „Превантивна дейност”: „Основното ни усилие ще е насочено към това, да намерим баланс между инвестиционната активност на бизнеса и опазването на българската природа” – определи той.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.