ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Планове за управление на риск от наводнения

Планове за управление на риск от наводнения
Публикувана на: 19/03/2013|03:03; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Румелия Петрова: До 2015 година трябва да бъдат готови плановете за управление на риск от наводнения

До 2015 година трябва да бъдат готови плановете за управление на риск от наводнения и за сега не можа да се каже, кои са най-опасните райони. Това каза в интервю за Агенция “Фокус” началник отдел “Планове за управление” в басейновата дирекция за управление на водите “Дунавски район” Румелия Петрова. 

“На този етап е приключена предварителната оценка на риска от наводнения, което е един преглед на минали наводнения. В момента се определят райони със значителен потенциален риск от наводнения по смисъла на Директивата за водите и на закона чл. 146”, каза Румелия Петрова. 

За предварителната оценка за риска от наводнения, е събрана информация от всичките общини на територията на басейновата дирекция и от литературни източници за наводнения, които са се случвали в миналото, като се анализират причините, поради които са се случили. 

Рисковите райони трябва да бъдат утвърдени от министъра на околната среда и водите, защото те ще бъдат с различна степен на риск, посочи тя. За тях ще се правят карти за заплахи и риск от наводнения, съгласно Закона за водите. “Според това, какво ще покажат картите, ще може да се определи степента на риск. Риск означава, по смисъла на директивата, степента на засегнатост на четири основни категории: човешко здраве, икономическа стопанска дейност, околна среда и културно наследство. По тези категории ще бъде оценена степента на засегнатост”, каза Румелия Петрова. 

Тя обясни, че на базата на каратите, ще бъде направен план за управление на риск от наводнения. Това са мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъде снижен рискът, защото самите наводнения не могат да се спрат.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.