ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Има ли опасност от наводнения във Видин?

Има ли опасност от наводнения във Видин?
Публикувана на: 19/03/2013|03:03; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Във Видин имат пълна готовност да реагират при опасност от наводнение

Кметът на Община Видин Герго Гергов издаде заповед във връзка с взимането на мерки за предотвратяване на евентуални щети вследствие високите води на Дунав. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Днес нивото на реката при Видин достигна 746 см. При преминаване на границата от 750 см се взима решение за обявяване на първи етап „Повишено внимание” според Плана за защита при наводнения. Той важи за стойности от 750 до 850 см, измерени при рейката на Видин. При този етап дейностите се ръководят и изпълняват изцяло от „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия, Хидро-технически район – Видин. Мерките включват ежедневно наблюдение на дигите и корекциите на вливащите се в Дунав реки на територията на общината; отводняване на ниските участъци, разположени в близост до защитните диги и въвеждане на денонощно дежурство в помпените станции.

На среща между Герго Гергов и специалисти от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Видин стана ясно, че няма основание за тревога заради покачващото се през последните няколко дни ниво на реката. То не е свързано с приливна вълна вследствие на снеготопене, а с по-голямото количество вода, изпускано от хидровъзела „Джердап”. Повишаване нивото на Дунав се наблюдава само в българския участък на реката и на няколко места в сръбския и румънския. В останалата част по поречието се отчита спад. От управлението извършват наблюдение на рейката при Видин три пъти на ден. Дадени са указания на кметовете на общини за актуализация на плановете за защита при бедствия в частта, касаеща наводненията. 

Въпреки това кметът на Община Видин предприе превантивни мерки за гарантиране сигурността на гражданите при възникване на рискова ситуация. Проведена е тренировка по оповестяване на членовете на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Изпратено е писмо до ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” с молба да бъдат предоставени на общината 1000 броя чували за пясък. Има готовност те да бъдат напълнени, ако се наложи изграждането на временна дига пред Телеграф капия.

От ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” съобщиха, че междуведомствена комисия с техни специалисти, представители на „Напоителни системи” ЕАД, Хидро-технически район – Видин, Областна управа и общински администрации ще обходи от 20 до 22 март защитните диги и ще направи анализ на състоянието на съоръженията. Ако бъдат констатирани проблеми, ще се вземат мерки за незабавното им отстраняване.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.