ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Знаете ли, че Джулиън от „Мадагаскар“ е лемур?

Знаете ли, че Джулиън от „Мадагаскар“ е лемур?
Публикувана на: 01/05/2013|06:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Кралят на героите от популярната анимация „Мадагаскар“ е лемур. Да научим малко повече за него и неговите събратя

Лемурите са вид примати от групата на полумаймуните. Има различни видове лемури, над 80, разбира се и с различни размери. От най-малките, които тежат 30 грама и са от вида Microcebus myoxinus, до най-големите, които тежат над 7 кг. Общото за всички лемури е, че са ендемични за остров Мадагаскар, и в дивата природа живеят само там. Джулиън има типичните за лемурите черти.

Джулиън, като всички останали лемури, се среща само и единствено на остров Мадагаскар. Този вид примати са ендемични и застрашени за острова. А в глобален мащаб са включени в червената книга на световно застрашените видове. Това се дължи на риска от изчезване на местообитанието им, което е доста тясно.

Да научим малко повече за един вид лемур – Котешки лемур с латинско наименование Lemur catta. Той има дълга опашка около 60 см., с редуващи се бели и черни кръгове, големи жълто-кафеви очи, очертани сякаш с черен молив или с черна маска.

Втората част от латинското име на лемура Lemur catta означава „котешки“. Оттам идва и названието му Котешки лемур, което пък идва от черно-белите кръгове на дългата му опашка, които наподобяват котешката.

Котешките лемури обитават само южната част на Мадагаскар. Това се дължи на факта, че целият остров е разделен от планинска верига, която разграничава климатичните условия на север и на юг. На юг условията за живот за лемурите са по-благоприятни. Климатът е по-мек, надморската височина е до 2600 м, горите са повече, както и храната. Макар и всеядни, предсатвителите на Lemur catta са ограничени само и единствено в тази част на острова.

Лемурите живеят между 15 и 20 години, като нетипично за повечето бозайници, тук женските живеят по-дълго от мъжките индивиди. Lemur catta обитава гористи местности и може да се срещне, както по клоните на дърветата, така и на земята. Джулиън наред със своите събратя е доста подвижен. Опашката им служи за помощник при бягане и задържане по клоните.

Много типична за лемурите е обичта им към слънчевите лъчи. Затова често заемат седнала позиция с открито към слънцето коремче, макар че те са повече нощноактивни. Неслучайно наименованието лемур на латински означава нощен дух или призрак.

При Lemur catta доминира женската или иначе казано те живеят в матриархат. Обикновено се движат на групи с около 30 индивида. Мъжките маркират територия с помощта на потните жлези, които се намират под мишниците им и под опашката. Именно чрез миризмата, която излъчват тези жлези, лемурите комуникират и дори водят борба. Ако мъжки прекрачи чужда територия настъпва битка, но не в буквалния смисъл на думата. Двама мъжки не се бият за надмощие и сила. Просто единият се отърква в другия, за да му покаже, че това е негова територия.

Женският лемур дава поколение след 3 годишна възраст. Обикновено ражда по едно малко на година. Малките остават при своите майки цели 2 години преди да станат самостоятелни. Бебето лемур тежи по-малко от 100 грама. То остава закрепено за гърдите на майка си в продължение на 1-2 седмици след раждането.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.