ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Възможно ли е озоновият слой да се възстановява?

Възможно ли е озоновият слой да се възстановява?
Публикувана на: 01/05/2013|06:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Фреоните в атмосферата намаляват и това води до възстановяване на озоновия слой, но дали това трябва да ни успокои?

Химикът Марио Молина, който получава нобелова награда за работата си, свързана с ефектите от хлорофлуоровъглеводородите (CFCs) споделя, че фреоните са глобален екологичен проблем, който може да бъде решен от хората. С международен договор, протоколът от Монреал, подписан още през 1987 г. се контролира използването на фреоните – газовете, които се използват в хладилници, климатици, в лаковете за коса и други козметични и домакински спрейове. Те са екологичен проблем основно заради това, че водят до разрушаване на озоновия слой.

Разрушаването на озоновия слой от фреоните се изучава още от 1970 г. Тогава се установява, че във всяко домакинство в САЩ се използват спрейове, които ги съдържат. През 90-те години на миналия век се произвеждат такива с по-малко съдържание на фреони и по-безопасни за околната среда и по-конкретно за озоновия слой.

През 2010 година, учените установяват възстановяване на озоновия слой, което категорично потвърждава тезата, че нещата са в наши ръце. Изтъняването на озоновия слой крие много рискове за здравето ни и за околната среда. То позволява на ултравиолетовите лъчи да проникват в атмосферата без пречка, а това увеличава риска от ракови заболявания и климатични промени.

След въвеждането на нови продукти, в частност спрейове с по-малко съдържание на фреони, се прави проучване. То включва данни от 1990 до 2011 година, събрани от 12 измервателни станции за нивата на фреоните в атмосферата и дебелината на озоновия слой. Станциите са разположени в Европа, Канада и Япония. По-конкретно, те измерват интензивността на слънчевите лъчи при различни дължини на вълните на различни височини. На базата на тези измервания се установява, че на места озоновият слой се възстановява.

Става ясно, че по-строгите мерки и изпълнението им, имат ефект. Но не бива да се успокояваме. Опасността от изтъняването на озоновия слой за здравето ни и околната среда може да е намалена, но все още съществува.

За да няма никаква опасност, фреоните в атмосферата трябва да изчезнат. Учените са категорични, че за да се намалят нивата на фреоните са необходими минимум 100 години, защото това е периодът им на разлагане. Но за да има полза за околната среда, не е нужно просто да се разложат, а изцяло да се предотврати отделянето им в атмосферата. Хубавото е, че това явно зависи от нас.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.