ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Рециклирането на пластмасовите бутилки, но без капачките

Рециклирането на пластмасовите бутилки, но без капачките
Публикувана на: 01/05/2013|06:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Защо е важно да отделяте капачките на пластмасовите бутилки, преди да ги изхвърлите?

Важно е да отделяме капачките на пластмасовите бутилки от самите бутилки преди да ги изхвърлим, защото те не са направени от един и същи вид пластмаса. Ще кажете – какво от това? Обикновено пластмасовите бутилки и техните капачки са изработени от различен вид пластмаса. Дори и двата вида пластмаса да могат да се рециклират, това е така, когато са поотделно. Ако се смесят, единият вид „замърсява“ другия. За това е необходимо това разделяне. Така пластмасите се рециклират по-лесно и се хаби по-малко енергия за процеса. Това е първата и основна причина да разделяме пластмасовите бутилки от капачките им.

Помислете си колко много пластмасови бутилки се изхвърлят по света всеки ден и колко би се затруднило рециклирането им, ако всички те са изхвърлени с капачките. А и колко би затруднило персонала, който се занимава с разделянето на материалите, да отдели всяка една капачка.

Освен това, ако пластмасовата бутилка остане с капачката тя задържа въздух. След това всички пластмаси от този вид се балират и ако там някъде има въздух, от натиска и налягането, балите могат да се разпръснат. И не само – самата капачка може да изхвръкне и да нарани някого. Това забавя процеса на рециклиране и е явен риск за работниците, които транспортират балите. При самия процес на рециклиране, някоя капачка също би могла не само да нарани работник, но и да попадне някъде в оборудването и да го повреди.

Още по-сериозен е проблемът с капачките от пластмасови бутилки, попаднали в околната среда, океаните, моретата, реките. Там те биват сбъркани за храна от животните или неволно биват погълнати от тях. В следствие те могат да се задушат или да се отровят, дори да умрат.

Ако искате да сте в полза на рециклирането и околната среда, може да следвате някои съвети:

Не купувайте малки бутилки. Така купувате повече капачки и бутилки, които след това изхвърляте.

Събирайте капачките отделно от бутилките.

Не забравяйте да мачкате пластмасовите бутилки, преди да ги изхвърлите.

 

Заменете пластмасата със стъкло. Избягвайте да купувате течности или храни в пластмасови опаковки и бутилки, а се преориентирайте към стъклените.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.