ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - СТРОИТЕЛСТВО

Фирми - членове на ТПП - Стара Загора - СТРОИТЕЛСТВО
Публикувана на: 11/05/2013|12:05; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БОЛИД ООД BOLIDПредставлявано от МИРОСЛАВ ПЕТКОВ и РОСЕН ГОГОШЕВСтара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 138tel. +359 42 608088fax +359 42 608077bolid@mbox.contact.bgwww.bolid.stzagora.comСтроително-монтажна дейност и търговия със строителни материалиConstruction and assembly works, trade in building materialsВОРЕК ЕООДVOREKПредставлявано от ГЕОРГИ КЕРАНОВСтара Загора, ул. Господин Михайловски 30tel. +359 42 623729fax +359 42 623729georgkeranov@abv.bg Гражданско строителство, инвеститорска дейностConstruction, investing activitiesДИАНА КОМЕРС 1 ЕООДDIANA COMMERCE 1Представлявано от ЖИВКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВСофия, район Триадица, бул. България 49А, ет.2, офис 1, сграда Comfort residencetel. / fax +359 2 9589399dianacomers@abv.bg www.dianacommerce.com СтроителствоConstructionЕЛ КОНТРОЛ ЕООД  EL KONTROL EOODПредставлявано от НЯГОЛ ХРИСТОВСтара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 17 Аtel. +359 42 600178fax +359 42 639116office@elkontrol.com www.elkontrol.com Изграждане на електрически уредби високо, средно и ниско напрежение; инженеринг и автоматизация на енергийни обекти; сервиз за промишлена електроника; производство на ел. табла; строителна дейност; търговия с ел. материали и оборудване. Орган за контрол от вид „С”Erection of high, medium and low voltage electrical switchgears, engineering and automation of power installations, authorized servise of industrial electronics; manufacture of switchboards, construction activity, sales of electrical materials and equipment. Inspection body of type “C”ЕЛМИ ООДELMIПредставлявано от АНТОН ТОНЧЕВСтара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 136tel. +359 42 601580fax +359 42 601580office@elmi-ltd.comwww.elmi-ltd.com Строителство, ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти: изграждане на вятърни паркове, пътища и пътни съоръжения, ел. проводи и електрически уредиConstruction, repairs and maintenance of infrastructure facilities: construction of wind parks, road construction, construction of distribution lineЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДELTE ENGINEERINGПредставлявано от ИСМЕТ ЧАВУШОГЛУСтара Загора, ул. Темида 5, ет. 1-1Аtel. +359 42 984959fax +359 42 984960elte@elte.bg www.elte.bg Инвестиционна и строителна дейностInvestments and construction worksЗСК БОРУЙ АДZSK BORUYПредставлявано от КОЛЬО КОЛЕВСтара Загора, кв. Индустриален 1 tel. +359 42 612522fax +359 42 601478office@zsk.bg www.zsk-bg.com Производство и монтаж на сглобяеми конструкции от стоманобетон. Производство на продукти за монолитно строителство. Транспортни услугиDesign, production and assembly of pre-fabricated construction section made of conventional and pre-stressed ferrous-concrete. Transport servicesЛИНК ООД LINKПредставлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВСтара Загора, ул. Хрищенско шосе 1tel. +359 42 601632, +359 888 303331srebryo_ivanov@abv.bg www.link-bg.comПроизводство и монтаж на дограма, окачени фасади и алуминиеви парапетиManufacture and installation of profiles, curtain walls and aluminum railingsМИХАЕЛА 2000 ООДMIHAELA 2000 Представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВСтара Загора, ул. Златан Станчев 24tel. +359 888 441693Гражданско строителство, инвеститорска дейностConstruction, investing activitiesОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД        OPERATION MANAGEMENT SERVICESПредставлявано от МИХАИЛ ГЕОРГИЕВКазанлък, ул. Старозагорска 1, ет. 3, офис 19tel. +359 431 65444fax +359 431 65444office@omservices.euwww.omservices.euУправление, поддръжка, мониторинг, логистика и сервиз на енергийни обекти, използващи ВЕИ. Разработване, реализация и мениджмънт на проекти в областта на технологиите за производство и потребление на енергия от ВЕИManagement, maintenance, monitoring, logistics and services of energy facilities using renewable energy sources. Developement, implementation and project managementПИ ЕС АЙ АД PSIПредставлявано от ЛАТЬО ЛАТЕВСтара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190tel. +359 42 613710fax +359 42 613731psi@tracebg.com www.psibg.com Пътно строителство  Road buildingПСК Ес Би Ес АДPSK SBSПредставлявано от ДИАНА МАНДАДЖИЕВАСтара Загора, ул. Христо Ботев 92tel. +359 42 613511rcc_office@sbs-bg.comwww.sbs-bg.comИнфраструктурно строителствоConstruction of infrastructureСТРОИТЕЛ ВД ООД STROITEL VDПредставлявано от ВЕСЕЛИН ДРАГОВСтара Загора, ул. Св. Княз Борис І 85, ап. 5tel. +359 42 603837fax +359 42 604553office@stroitelvd.bgwww.stroitelvd.bg Инженеринг, проучване, проектиране, изпълнение на метални и монолитни промишлени, жилищни и обществени сгради, всички видове строителни ремонти на сгради и съоръженияEngeneering, research, design, implementation of solid metal and industrial, residential and public buildings; all kinds of building repairs to buildings and facilities in the field of technology production and consumption of the energy from RESСТРОНИК ЕООДSTRONIKПредставлявано от Николай НиколовСтара Загора, ул. Гладстон 16, офис 1tel / fax +359 42 624040stronik@abv.bgЖилищно и промишлено строителство. Ремонтни дейности на сгради и съоръжения. Монтаж на съоръжения за възобновяеми енергийни източници. Реставрация на сградиResidential and industrial condtruction. Renovation of buildings and facilities. Mounting equipment for renewable energy sources. Restoration of buildingsТУРИСТСТРОЙ ООД TOURISTSTROYПредставлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВСтара Загора, кв. Индустриален, П.К. 207tel. +359 42 629352Tel / fax +359 42 601388turiststroi@mbox.contact.bg turiststroi@hotmail.bgСтроителство, търговия със строителни материали. Представител на продуктите ARSTRONG, URSA и др.Construction, trade in building material. Representative of ARSTRONG, URSA products and etc.ЧАХОВ ООДCHAHOVПредставлявано от ГЕОРГИ ЧАХОВБогомилово 6065, ул. Иванка Терзиева 44tel. +359 42 919400fax +359 42 603170office@chahov.com www.chahov.com Строително тенекеджийство, вентилация, метални конструкции, саниране, ЛТ ламарина, всичко от листов метал. PVC и алуминиева дограмаProcessing of various kinds of sheet iron – galvanized, matte, metal-plast, copper, aluminium, aluzinc, zinc, stainless. Ventilation and aspiration equipment
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.