ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Въгледобив, енергетика, ВЕИ, енергийна ефективност

Въгледобив, енергетика, ВЕИ, енергийна ефективност
Публикувана на: 11/05/2013|11:05; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Въгледобив, енергетика, ВЕИ, енергийна ефективност
Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на региона на Стара Загора. България разполага с общи инсталирани мощности за производство на електроенергия от около 14 хил. мегавата (MW). В региона на Стара Загора се намират четири топлоелектрически централи (ТЕЦ), които осигуряват около 40% от електроенергията на България.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.