ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Обявени са първите ни трансгранични влажни зони

Обявени са първите ни трансгранични влажни зони
Публикувана на: 12/05/2013|03:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Три комплекса по река Дунав са регистрирани от Секретариатa на Рамсарската конвенция за влажните зони като трансгранични между България и Румъния

Обявени са първите трансгранични влажни зони в страната. Комплексите от влажни зони по река Дунав „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет” са регистрирани от Секретариатa на Рамсарската конвенция за влажните зони като трансгранични влажни зони между България и Румъния. Процедурата по официалното обявяване на съвместните трансгранични влажни зони е финализирана с изпращането на официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция, подписано на 15 април 2013 г. от румънския министър на околната среда и изменението на климата Рована Плумб  и българския министър на околната среда и водите Юлиян Попов.  Обявяването на трансгранични влажни зони представлява съвместна договореност за управление.  По смисъла на Рамсарската конвенция трансграничните влажни зони са места, при които “екологично свързаните влажни зони се простират отвъд националните граници и компетентните органи по управлението им официално се договорят да си сътрудничат в тяхното опазване и поддържане, като уведомят Секретариата на Рамсарската конвенция за това намерение”.  Чрез съвместно и координирано управление страните прилагат екосистемния подход и задълбочават трансграничното сътрудничество при прилагането на конвенцията, тъй като това са споделени екосистеми. Повечето от видовете, предмет на опазване в тях, са мигриращи и тяхното управление изисква обмяна на опит и координирани действия от съответните страни.  Трите влажни зони са и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България и Румъния, което допълнително засилва необходимостта от координирано опазване и управление. Те са обявени като влажни зони с международно значение (Рамсарски места) в България и Румъния. В световен мащаб в Секретариата на Рамсарската конвенция до този момент са регистрирани 16 трансгранични влажни зони по смисъла на конвенцията, като 15 от тях са в Европа и една - в Африка. За повече информация - www.ramsar.org.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.