ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Приоритети за европейската среща на върха през май

Приоритети за европейската среща на върха през май
Публикувана на: 19/05/2013|10:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Председателят Барозу определя приоритетите за европейската среща на върха през май Преди срещата на върха Комисията призовава за постигане на значителен напредък в завършването на вътрешния енергиен пазар и за мерки срещу зачестилите данъчни измами и укриване на данъци.Председателят Барозу е изпратил писмо до националните лидери, в което са посочени предизвикателствата пред ЕС, свързани с високите цени на енергията, данъчните измами и укриването на данъци.ЕнергетикаФрагментираният енергиен пазар и неизползването на потенциала на енергийната ефективност — например чрез по-евтини и по-чисти източници — доведоха до значителни различия в цените на енергията в рамките на ЕС.Проблемът с липсата на последователност може да бъде решен, като се завърши изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и чрез изпълнение на пакета от мерки за реформиране на енергетиката на ЕС. Трябва да се направи повече и за улесняване на устойчиви частни и публични инвестиции в енергийна инфраструктура.Европа трябва да разнообрази енергийните си доставки. Това ще изисква използване на нови международни източници и по-координиран подход между страните от ЕС относно възобновяемите източници на енергия и въглеводородите.Взети заедно, тези мерки ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на предприятията от ЕС и ще гарантират, че те и потребителите не плащат прекомерно високи цени за енергия.Данъчни измами и укриване на данъциСпоред оценки страните от ЕС губят десетки милиарди евро, изнесени в офшорни данъчни убежища. Измамите и укриването на данъци ограничават възможностите на правителствата да повишат приходите и да се придържат към плановете си за икономическа политика.Създаването на данъчна система, основана на справедливост и равнопоставеност, ще гарантира, че всеки — от работниците до мултинационалните компании — дава своя принос към публичните финанси.За ефективна борба с данъчните измами и укриването на данъци са нужни действия на равнище ЕС, както и на национално и световно равнище. Комисията предлага разширяване на обхвата на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания  . Скоро ще бъде представено и предложение за разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация между страните, за да бъдат обхванати дивидентите и капиталовите печалби.Комисията също така призовава правителствата да изпълняват нейнияплан за действие за засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, както и нейните препоръки за данъчните убежища и агресивното данъчно планиране.В писмото си председателят Барозу също така призовава лидерите на страните от ЕС за постигане на споразумение по позиция във връзка с международните усилия за борба с данъчните измами и укриването на данъци на предстоящите срещи на Г-8 и Г-20. 
Приоритети за европейската среща на върха през май
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10161
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.