ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Покани за избор на изпълнител за провеждане на две кампании

Покани за избор на изпълнител за провеждане на две кампании
Публикувана на: 19/05/2013|10:05; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Управителният съвет на ПУДООС отправя покани за избор на изпълнител за провеждане на две кампании - „Национална седмица на делфините“ и „Международна нощ на прилепите“

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ отправя покани за избор на изпълнител за провеждане на две кампании - „Национална седмица на делфините“ и „Международна нощ на прилепите“.

В изпълнение на решение на Управителния съвет от септември 2012 г. финансирането на информационни кампании от ПУДООС се извършва на конкурсен принцип по предложени от МОСВ теми. Темите на двете кампании са одобрени на заседание на Управителния съвет на ПУДООС от 28 февруари т.г.  Покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за провеждане на кампания „Национална седмица за опазване на делфините“ за средства в размер до 16 000 лв. Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 7 юни 2013 г. Покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за провеждане на кампания „Международна нощ на прилепите“за средства в размер до 9 000 лв. Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 20 юни 2013 г.

 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.