ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996

Обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996
Публикувана на: 21/05/2013|10:05; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996/31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.