ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕВН и НЕК в спор за милиони покрай изкупуването на "зеления“ ток

ЕВН и НЕК в спор за милиони покрай изкупуването на
Публикувана на: 22/05/2013|08:05; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕВН и НЕК в спор за милиони покрай изкупуването на
Държавната “Национална електрическа компания“ (НЕК) и собственикът на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България – австрийската ЕВН, водят спор за десетки милиони лева заради задължението и на двете дружества да изкупуват произведената от възобновяемите източници електроенергия. В решаването на инвестиционния казус между двете дружества се включва и министърът на финансите, който бе натоварен в сряда от правителството да организира и проведе преговорите за "мирно“ решаване на спора, който в противен случай ще стигне до арбитражен съд.   Според нормативната уредба у нас електроразпределителните предприятия (ЕРП) трябва да купуват задължително и да плащат на ВЕИ-централите произведения от тях ток, а НЕК след това трябва да им възстановява тези направени разходи с приходите си от т.нар. зелена добавка в сметката за електроенергия.   Въпреки увеличените с 13 процента цени на тока от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 юли 2012 г. заради многото включени нови зелени централи, парите на НЕК да се разплаща за тока от възобновяеми източници не достигат и от миналото лято държавната компания не плаща в пълен размер дължимото на ЕРП-ата.   За проблема австрийците предупредиха в края на януари тази година, когато обясниха, че в енергийната система има дупка за 220 млн. лв.  заради включването на нови слънчеви и вятърни централи, тъй като разходите за изкупуването на тяхната енергия не са предвидени в цената на тока. Тогава дружеството предложи да се създаде ВЕИ-фонд с пари от парниковите емисии и постъпленията от зелената добавка, за да се плаща на ЕРП-ата и да се компенсира ръстът на цените заради увеличението на ВЕИ-мощностите.   След като не бе предприето нищо по този въпрос, в края на март от ЕВН дадоха между три и шест месеца на българското правителство да реши проблема с възстановяването на направените от тях разходи за купуването на зелената енергия и предупредиха, че заради натрупаните заради този проблем загуби от 100 млн. лв. ще съдят страната в международен арбитраж, а снабдяваният от тях регион може да остане без ток .   Многократните сигнали на ЕВН за казуса пред ДКЕВР, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Народното събрание, включително и чрез медиите, също не дават резултат и на 10 април 2013 г. “ЕВН България Електроснабяване“ уведомява НЕК, че ще започне да прихваща част от сумите, които компанията превежда на НЕК, заради значително по-големия дълг на държавната компания към австрийците за изкупения "зелен“ ток.   От тогава досега ЕВН си е удържала от своите преводи към НЕК 55.8 млн. лв.   Шефът на държавното дружество Иво Лефтеров определи в сряда от парламентарната трибуна това като “незаконно“ задържане на средства на НЕК от страна на ЕВН, без обаче да навлиза в подробности по казуса при отговор на въпрос от “Атака“ кое ЕРП не си плаща задълженията към държавата.   Според ЕВН обаче действията й са законни и се мотивира с регламентираната в Закона за енергетиката методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик НЕК и крайните снабдители - трите ЕРП-та, при изкупуването на тока от ВЕИ. Компанията посочва още, че това е обичаен за търговската практика начин за погасяване на задължения, предвиден и в договора й с НЕК за търговия с електроенергия.   Австрийската компания обяснява, че като краен снабдител си спазва задълженията да фактурира ежемесечно на всеки от своите клиенти "добавка за зелена енергия" заедно с количеството потребена електрическа енергия и други мрежови услуги, предоставени от НЕК и определени от законодателството. След това ЕВН е длъжна да превежда тези платени от крайните клиенти добавки и такси на НЕК, която пък от своя страна трябва да връща на всяко ЕРП разликата между индивидуалните му действителни разходи за закупуване на тока от ВЕИ и определените от ДКЕВР разходи за базисната цена на тока.   От юли 2012 г. обаче НЕК не възстановява всички разходи на ЕВН и така до 17 май 2013 г. електроразпределителното дружество е натрупало загуби от тази дейност за над 120 млн. лв. До началото на април тези загуби са били покривани от австрийците с техни пари и кредити, но да се продължава по този начин вече било невъзможно за дружеството.   То посочва, че ако не бе предприело мярката по прихващане на плащанията, загубата му вече е щяла да бъде 175.8 млн. лв. и е щяла да задълбочи съществуващите вече затруднения до степен, в която да не може да си спазва задълженията по доставката на ток за клиентите си.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.