ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Лидерите на ЕС обсъждат енергийната политика и мерките срещу данъчните измами

Лидерите на ЕС обсъждат енергийната политика и мерките срещу данъчните измами
Публикувана на: 22/05/2013|02:05; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Две са основните теми на Европейския съвет (включващ лидерите на държавите-членки), започващ в сряда в Брюксел – общата енергийна политика на ЕС и планът за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. Неизползването на потенциала на енергийната ефективност означава, че предприятията и потребителите в ЕС плащат повече, отколкото е необходимо, за доставената им енергия. Това се посочва в писмо на председателя на Европейската комисия Жозе Барозу до европейските държавни и правителствени ръководители в навечерието на срещата, цитирано в кореспонденция на БТА от белгийската столица. По думите на Барозу цените на енергията са много различни в отделните части на ЕС, тъй като пазарът е разпокъсан. Част от решението срещу високите цени на енергията е в ръцете ни - при условие, че завършим вътрешния енергиен пазар и приложим съществуващото законодателство, отбеляза Барозу. Според него е от особено значение завършването на строежа на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар в ЕС. По думите на председателя на ЕК, общият пазар на енергия е от решаващо значение за конкурентоспособността на Европа. Той призова за продължаване на вътрешното и външното разнообразяване на доставките на енергия за ЕС. Според него това включва намирането на нови международни източници и поддържането на единна европейска позиция по големите въпроси в областта на енергетиката. Барозу призова за по-координиран подход между държавите от ЕС по отношение на увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници, както и за равновесен подход в цялата Общност по отношение използването на потенциала на неконвенционалните въглеводороди (шистовия газ). В писмото си до участниците в заседанието председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой настоява за постигането на по-предвидима енергийна политика на ЕС, с която да бъдат привлечени частни капитали в изграждането на преносните мрежи. По въпроса за данъчните измами и укриването на данъци, който също ще залегне в дневния ред на днешното заседание, Барозу отбелязва, че държавите от ЕС не извличат максимална полза от данъчните приходи, които биха могли да съберат. Той предлага държавите в ЕС да вземат решения по внесените вече предложения, като например по директивата за данъчното облагане на доходите от спестявания. Председателят на ЕК предлага отново да бъде обсъден въпросът за автоматичния обмен на информация между държавите от ЕС за всички форми на доходи на европейските граждани и дружества. Той очаква автоматизираната обмяна на данни за доходите на европейците да се превърне в нов световен стандарт. По данни на Европейския парламент, годишно в ЕС от укриване на данъци обществените бюджети губят по 860 милиарда евро. От избягване на данъчната тежест се губят по още 150 милиарда евро за година и така общата загуба за ЕС от злоупотребите с данъци се изчислява на около един трилион евро годишно. На днешния Европейски съвет България ще бъде представена от резидента Росен Плевнелиев.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.