КЗК установи, че енергийни правила от 2006 г. ощетяват потребителите

КЗК установи, че енергийни правила от 2006 г. ощетяват потребителите
Публикувана на: 03/06/2013|01:06; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
КЗК установи, че енергийни правила от 2006 г. ощетяват потребителите
Комисията за защита на конкуренцията предлага на министъра на икономиката и на Народното събрание да променят или отменят текстове от Закона за енергетиката и Нардебата към него за топлоснабдяването, които регламентират снабдяването с топлинна енергия и нейното разпределение. Това пише в становище на антимонополното ведомство, което е оценило конкурентните проблеми, които създават тези текстове като се е самосезирало по въпроса.От текста на становището, оповестено на интернет...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.