ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

КЗК установи, че енергийни правила от 2006 г. ощетяват потребителите

КЗК установи, че енергийни правила от 2006 г. ощетяват потребителите
Публикувана на: 03/06/2013|01:06; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
КЗК установи, че енергийни правила от 2006 г. ощетяват потребителите
Комисията за защита на конкуренцията предлага на министъра на икономиката и на Народното събрание да променят или отменят текстове от Закона за енергетиката и Нардебата към него за топлоснабдяването, които регламентират снабдяването с топлинна енергия и нейното разпределение. Това пише в становище на антимонополното ведомство, което е оценило конкурентните проблеми, които създават тези текстове като се е самосезирало по въпроса.От текста на становището, оповестено на интернет...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.