ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕК с инициатива за пестене на водата

ЕК с инициатива за пестене на водата
Публикувана на: 03/06/2013|10:06; Източник: actualno.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Водата е жизненоважен, но ограничен за Земята ресурс и затова той не бива да бъде разхищаван. Това е основната теза на инициативата на Европейската комисия Imagine All The Water, част от кампанията Generation Awake.Инициативата има уебсайт, посветен на проблемите с недостига на вода, на който са разяснени основните понятия и са предложени конкретни мерки, които могат да бъдат предприети, за да се намали разхищението на водните ресурси. Защо е важна водата?Без вода не бихме могли да съществуваме. Водата е жизнено важна за живота не само за човешкия живот, но и за всички форми на живот на Земята. Като хора ние използваме водата за пиене, готвене, почистване, изхвърляне на отпадъци, транспорт, производство на енергия и поддържане на екосистемите. Освен прякото използване на водата обаче, ние се нуждаем от нея, за да наторяваме почвата и да отглеждаме култури, от които можем да произвеждаме храна, за да живеем. Освен това водата е жизнено важна за запазване на природата: флората, фауната и екосистемите зависят от водата. Какво представляват недостигът на вода и замърсяването на водата и защо те са важни? Количеството вода в световен мащаб е достатъчно, за да удовлетвори всички наши потребности. В Европа, например, всеки европейски жител разполага с до 8800 литра вода на ден (3200 куб. м/година), от които обаче се консумират само 1800 литра (660 куб. м). Проблемът е, че тази вода е разпределена неравномерно, което означава, че докато някои региони, като например Западна Норвегия, имат достъп до много вода, други, като например Южна и Централна Испания, страдат от недостиг.