ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

"Бъди отговорен. е-рециклирай"

Публикувана на: 03/06/2013|07:06; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

«Бъди отговорен. е-рециклирай» прераства в инициатива за разделно събиране не само по време на периодичните акции, а и във всяко удобно за гражданите и организациите времеНад 180 души преминаха през мобилните пунктове на 19 май 2013 г.,  по време на втората акция в Националната кампания «Бъди отговорен. е-рециклирай». Те върнаха за рециклиране общо 4,3 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Резултатите по градове са: Пловдив – 185 уреда, общо тегло: 420 кг., Бургас – 22 уреда, общо тегло: 190 кг., Община Несебър (Несебър, Св. Влас, Равда, Обзор) – 241 уреда, тегло: 1420 кг., Варна – 148 уреда, общо тегло: 490 кг., София – 287 уреда, общо тегло: 1780 кг. Двамата министри – Юлиян Попов и Роман Василев – благодариха на всички граждани и организации, които се включиха в кампанията и помогнаха за нейното популяризиране. Събраните средства ще бъдат дарени на две организации: сайта за обучение www.ucha.se и инициативата „Аз, ученикът”.  На фейсбук страницата на кампанията: https://www.facebook.com/ereciklirai ще бъде оповестена информация за следващи дати и места, на които ще бъдат организирани мобилни пунктове.  «Бъди отговорен. е-рециклирай» прераства в инициатива за разделно събиране не само по време на периодичните акции, а и във всяко удобно за гражданите и организациите време. Заявки за безплатно извозване на големи електрически уреди продължават да се приемат на страницата на «Екологика», партньор на инициативата: http://orders.ecologica.bg/ или тел. 0878151570. Гражданите могат да връщат безплатно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и в търговските обекти при закупуване на ново електрическо оборудване от същия вид или изпълняващо същите функции. Търговските обекти за задължени със закон да приемат това оборудване и да поставят съдове за събиране на територията на обекта, където извършват продажбата, както и табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на излязло от употреба оборудване, образувано в бита. За тази дейност се грижат и организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Те са регистрирани по Търговския закон и получават разрешение за извършването на тази дейност от министъра на околната среда и водите. Към настоящия момент в Република България пет дружества имат право да извършват дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Контакти с тях може да намерите на интернет страницата на МОСВ.Те са отговорни за разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на отпадъка от оборудването, пуснато от тях на пазара в страната - осигуряват събиране на уредите от крайните потребители чрез определяне на места за разделно събиране, чрез месечни кампании на териториите на общината, с която имат сключен договор, чрез поставяне на съдове за събиране на местата за продажба и др. Кампанията се провежда с идеята да покаже, че излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е важно да се събира и оползотворява.  Този вид отпадъци съдържат особено вредни и токсични за околната среда и за здравето на човека съставки. Около 50 милиона тона е-отпадъци се изхвърлят годишно в света. От тях само 10% се рециклират. Важно и икономически целесъобразно е ценните природни суровини (злато, сребро, паладий, мед и други), вложени в изработката на електронните уреди, да бъдат оползотворявани 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.