ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Очаква се повишение на нивото на река Дунав

Очаква се повишение на нивото на река Дунав
Публикувана на: 09/06/2013|12:06; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Очаква се повишение на нивото на река Дунав в българския участък

В горното течение на българския участък на река Дунав водното количество ще достигне средния праг (симулирано водно количество с период на повторение веднъж на 2 години), сочат данни на Министерството на околната среда и водите.

Очаква се водното количество в българския участък на река Дунав да започне да се повишава. Обявен е жълт код - повишено внимание на оперативните органи за защита при наводнения в зависимост от по-нататъшното развитие на високата вълна. МОСВ е изпратило предупреждение до областните управи и оперативните звена в териториалния обхват на реката - Гражданска защита, басейновите дирекции и АЕЦ „Козлодуй“.

В ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” е създадена организация за превантивен мониторинг на водните нива и диги в българския участък на река Дунав, съобщиха от пресцентъра на МВР. В дежурните центрове на дирекцията всекидневно се получава информация и за прогнозните водни количества, изпускани от хидровъзел „Железни врата”. Служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” денонощно анализират и обобщават данните, получавани от Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) на Европейската комисия, както и от оперативните центрове за защита при бедствия на Германия, Австрия, Чехия, Словакия и Унгария.

Всички районни служби на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” разполагат с необходимата техника и материали, за да реагират при създаването на оперативна обстановка. Те са в готовност да въведат при необходимост плановете за защита на населението от наводнение.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.