ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Производители на ток от биомаса недоволни, че ДКЕВР смята да подреже цените им

Производители на ток от биомаса недоволни, че ДКЕВР смята да подреже цените им
Публикувана на: 12/06/2013|08:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Производители на ток от биомаса недоволни, че ДКЕВР смята да подреже цените им
Производители на електроенергия от биомаса изразиха недоволството си от намерението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 юли 2013 г. да подреже цените за задължителното изкупуване на този вид енергия между 3 и 7.4 на сто, според вида и мощността на централата, работеща в биомаса. Проектопредложението предстои да се обсъди от регулатора на заседание в четвъртък. В него се определят и нови по-ниски цени и за енергията от вятър, слънце, вода, отпадъци от енергийни култури и дори използването на отпадни води.   От Българската асоциация за биомаса определиха това намерение като мощен удар върху сектора, който гарантира постоянни работни места в отдалечени райони с висока безработица в страната, влива свежи пари в местната икономика и произвежда евтина топлинна енергия.   Според организация така се гонят настоящите инвеститори в централи на биомаса и се затварят вратите пред новите проекти. Като предимства на този източник на енергия се посочва, че биомасата е евтин ресурс, който се намира навсякъде в обществото и не се оползотворява достатъчно. Остатъците от земеделието, енергийните култури, отпадната дървесина от дървопреработващата промишленост и плановото прочистване на горите, органичните отпадъци от млекопреработването и други отрасли на хранителната промишленост и селското стопанство, утайките от отпадъчни води на мандрите, свинефермите и пречиствателните станции, отпадъците от бита и ресторантьорството, на практика всичко онова, може да са надежден източник за производство на електроенергия или на топлина.   Мощностите на биомаса не се нуждаят от балансиране, какво е в момента основният проблем на българската енергетика, а и са добра алтернатива на замърсяващите околната среда въглищни централи, посочват от асоциацията.   “Три четвърти от необходимите части за една инсталация на биомаса могат да се произвеждат в България. Вместо да закупуваме от чужбина скъпи вятърни турбини или соларни панели, парите на инвеститорите в централи на биомаса ще остават в страната и ще съживят местното производство. В момента инвеститорите в централи на биомаса са готови да вложат най-малко 1.2 млрд. лв. Една съществена част от тях остава в българската икономика, за разлика от фотоволтаични и вятърни централи, които заемат огромна част от ВЕИ микса и при които над 90% от т.нар. инвестиции отиват в чужбина“, аргументират се още производителите на ток от биомаса.