ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Само 9% от предприятията в България използват възобновяема енергия

Само 9% от предприятията в България използват възобновяема енергия
Публикувана на: 23/03/2012|12:03; Източник: ekipnews.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Само 9% от нефинансовите предприятия в България използват възобновяеми енергийни източници, при това в много ограничен кръг – слънце, биомаса или биогорива. Основно това са фирми в сферата на търговията и услугите, сочи проучване на Института за икономически изследвания на БАН. Според него 41.1% от предприятията, които използват алтернативна енергия, са за ремонт на МПС, в промишлеността – 18.9 на сто, хотели и ресторанти – 11.1%.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.