ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕС - вторият най-голям производител на стомана в света

ЕС - вторият най-голям производител на стомана в света
Публикувана на: 16/06/2013|08:06; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
План за действие включва мерки за справяне с намаляващото търсене, екологичните предизвикателства и нелоялната конкуренция и поставя акцент върху намаляване на разходите и създаване на иновацииЕС е вторият най-голям производител на стомана в света – на сектора се падат 11 % от световната продукция и в него са заети над 360 000 души.Времената обаче са трудни. Търсенето спадна поради световната икономическа криза, разходите за енергия продължават да се увеличават, много суровини трябва да се внасят, конкуренцията често е нелоялна, а спазването на екологичните изисквания понякога е скъпо.Според прогнозите световното търсене ще нарасне до 2025 г. и поради това е в интерес на Европа да помогне на сектора да стане по-конкурентоспособен. В нов план за действие за европейската стоманодобивна промишленост, изготвен от Европейската комисия, се предвиждат мерки в 7 основни области:РегулиранеЕС ще направи оценка на регулаторната тежест върху стоманодобивния сектор, за да провери дали закони на ЕС не са причина за допълнителни разходи.Увеличаване на търсенетоНа строителната и автомобилната промишленост общо се падат около 40 % от търсенето, но и двата сектора бяха засегнати от икономическата криза. Тези сектори ще бъдат стимулирани чрез две инициативи на ЕС (CARS2020 и Устойчиво строителство).Лоялна конкуренцияНякои страни извън ЕС са въвели пречки пред вноса от ЕС или стимули за своя износ, което дава несправедливо предимство на техните предприятия. ЕС ще продължи да преговаря по споразумения за свободна търговия със страните от ЕС и да възразява срещу нелоялните практики.Намаляване на разходите за енергияРазходите за енергия са около 40 % от разходите за производство на стомана, като европейските предприятия плащат повече от по-голямата част от своите конкуренти. Планът на ЕС за постигане на взаимно свързване на енергийния пазар ще доведе до увеличаване на конкуренцията и намаляване на разходите.Политика относно климатаЧрез ясни правила по отношение на околната среда ще се насърчават инвестициите, необходими за преминаване към по-екологични технологии. Комисията ще популяризира най-добрите практики, но страните трябва също да разгледат националните политики, които имат отражение върху цените на енергията, и да заделят средства за финансиране на проекти за енергийна ефективност.ИновацииМежду 2014 и 2020 г. ЕС ще предостави финансиране в размер на почти 18 млрд. евро за укрепване на водещите позициите на промишлеността в областта на иновациите чрез програмата за научни изследвания Хоризонт 2020.Подкрепа по време на преструктуриранеВ стоманодобивния сектор вече бяха закрити 40 000 работни места в резултат на преструктуриране. Съществуват средства за подпомагане на засегнатите хора и запазване на техните основни умения. Тъй като възрастта на работниците в стоманодобивната промишленост се увеличава, секторът трябва да привлича млади и креативни служители.Ще бъде създадена група за наблюдение на напредъка в гореспоменатите области и Комисията ще направи преглед след 12 месеца.
ЕС - вторият най-голям производител на стомана в света
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10225
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.