Покажи Страниците

ДКЕВР ще може първо да определи цени на тока, после да се мотивира

ДКЕВР ще може първо да определи цени на тока, после да се мотивира
Публикувана на19/06/2013|07:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Соларна енергия
ДКЕВР ще може първо да определи цени на тока, после да се мотивира
В условията на правителствена криза, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще може бързо да взема решение за сваляне на цената на тока до 5 процента, а да мотивира действията си десет дни след това. Силно закъсалата финансово “Национална електрическа компания“ (НЕК) пък ще получи сериозна финансова инжекция, която първоначално ще е около 42 млн. евро, като вземе приходите от продажба на държавни парникови емисии.   Извънредните мерки за ценообразуване бяха разгледани в сряда следобед от енергийната комисия в парламента, веднага след като тя бе сформирана и за неин председател бе избран депутатът от ДПС Рамадан Аталай.   Обсъжданите промени в Закона за енергетиката и в Закона за използване на възобновяемите източници са внесени ден по-рано в парламента от депутати на БСП и ДПС. Те са изработени от експертите на ДКЕВР и на Министерството на икономиката и енергетиката, но няма да се одобряват от Министерския съвет, за да се пести време, обясни Явор Куюмджиев, който е сред авторите на законопроектите.   Поправките ще позволят да се предприемат всички мерки, обявени от ДКЕВР във вторник. Те предвиждат да се промени моделът на ценообразуване на дружествата в електроенергетиката така, че цените за крайните потребители да се понижат до 5 процента от 15 юли.   Според предложенията ценовият период от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. за цените на дружествата в сектор “електроенергетика” и “топлоенергетика” ще се удължи до 1 август. Преди ден шефът на ДКЕВР Анжела Тонева каза, че при това положение регулаторът може да се справи с новите тарифи до 15 юли.   Освен това от електроенергийните и топлофикационните дружества няма да се иска по изключение да внасят свои разчети за цените, а те ще им бъдат определени служебно от енергийния регулатор.   Това ще позволи на ДКЕВР на базата на внесените в края на март заявления от дружествата в сектора да изработи по най-бързия начин свои варианти за цените на електроцентрали, НЕК, Електроенергийния системен оператор, на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про“, както и на топлофикациите, произвеждащи ток.   Поправките ще дадат право на ДКЕВР да проведе открито заседание и обществено обсъждане на намеренията й за цени в един и същи ден. Дружествата ще имат само три дни за изготвяне на възражения по определените им проектоцени. След това ДКЕВР ще решава окончателно какви ще са цените, откога влизат в сила, а десет дни по-късно ще трябва да обяви мотивите си за взетото решение, предвиждат поправките в Закона за енергетиката., които трябва да влязат в сила с обнародването им в Държавен вестник.   Промените в Закона за използване на възобновяемата енергия предвиждат да се разработи механизъм за разпределение между всички потребите на разходите за закупуване на енергия от възобновяеми източници, от топлофикациите и от ТЕЦ-овете “Марица Изток“ 1 и 3. С преходните и заключителните разпоредби пък се променя и Законът за енергийната ефективност, като в него се създава нова точка, че “средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове за периода 1 декември 2012 до 30 юни 2014 г. се използват за покриване на разходите, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени“. Така ще се създаде фондът, с чиито пари частично трябва да се компенсират разходите на НЕК за закупуване на енергия от ВЕИ.   Това на практика ще позволи на НЕК, която е в тежко финансово положение и дължи на ЕРП-ата 370 млн. лв.. за това, че са купували за нейните нужни зелен ток, да получи сериозна финансова инжекция.   От продажбата на държавни парникови емисии през 2012 г. в държавния бюджет са постъпили 22.137 млн. евро, по данни на Министерството на околната среда и водите, което продава спестените въглеродни емисии в европейски търгове. От началото на тази година до 13 май страната ни е изкарала още 19.194 млн. евро. Сумата, която се държи по банкова сметка в БНБ, обаче вече е нараснала допълнително, тъй като ведомството продава всяка седмица от СО2-квотите.
ViaExpo