ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Пл. Орешарски: Искам подкрепа за спешни мерки за подобряване положението на гражданите и фирмите

Пл. Орешарски: Искам подкрепа за спешни мерки за подобряване положението на гражданите и фирмите
Публикувана на: 19/06/2013|01:06; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
"Оставката би било много лесно лично решение, но ще бъде безотговорно да предизвикам още по-голям хаос в държавата; да предопределя още едни извънредни избори, които да се проведат в условията на сега действащия Изборен кодекс; да поставим под въпрос влизането в страната на над 15 млрд. евро за следващия 7-годишен период.За това днес заставам пред всички български граждани и пред вас, народните представители, за да ви кажа, че искам вашата временна подкрепа за спешен пакет от стабилизационни неотложни мерки за подобряване положението на българските граждани, макар и частично, на бизнесклимата и демократизиране на управлението. За мен е от изключителна важност запазване на гражданския мир в името на стабилизиране на държавата. Моето дълбоко убеждение е, че предизвикателствата на нашата страна налагат да потърсим това, което ни сближава, а не да се акцентира на онова, което ни разделя.Преди 20 дни ви представих програмни приоритети за стабилизиране на държавата, за възстановяване на икономиката и за по-активна социална политика. Тогава поех ангажимент да ви представя план за действие. За това днес представям пакет от инициативи, разположени като времеви хоризонт до края на тази година.Мерки за гражданите - те са насочени преди всичко към макар и частично подобряване на социалното положение на най-бедните български домакинства. Съвсем до скоро пред нас бе надвиснала опасността от средата на годината да станем свидетели на ново, шоково поскъпване на ел. енергията с до 40 на сто по заявките на дистрибутори и производители. Това предопредели една от първите задачи на кабинета - да овладеем ситуацията в енергетиката и да не допуснем това увеличение на тока.Днес съм далеч от идеята, че състоянието на енергетиката е спокойно. Сега предлагаме като мярка чрез законодателни промени и смяна в модела на ценообразуване да създадем предпоставки за леко снижение на цената, разбира се след съответни анализи и решение на ДКЕВР.Вече бяха обявени няколко мерки в социалния пакет - размера за обезщетенията за отглеждане на деца до 2 години; разширяване на схемите за енергийно подпомагане, като в тази мрежа ще бъдат включени допълнително около 60 хил. български граждани.Планираме да предложим увеличение на минималната работна заплата, което да влезе в сила от ранната есен, 1 октомври, като си даваме сметка, че това увеличение на доходите има отношение и към конкурентоспособността на българските фирми, което ни задължава да бъдем много внимателни по този въпрос.Планираме връщане на утвърдения подход за ежегодно индексиране на пенсиите по „швейцарското правило“. Предвиждаме да разработим пакет от мерки за защита от монополните и квазипмонополни структури, като укрепим административния капацитет на съответните контролни органи.Необходимо е още сега да предприемат стъпки за условията за правене на бизнес и да насърчим предприемчивостта. Предвиждаме да внесем пакет от законодателни промени в Народното събрание в посока облекчаване на административната тежест на бизнеса и гражданите още в началото на есенната сесия на парламента; да променим Закона за обществените поръчки, така че да се разшири достъпа на фирмите и да се осигурят по-равностойни условия.До 30 август ще разплатим всички задължения на бизнеса по изпълнени от него обществени поръчки и ще ускорим възстановяването на ДДС.Още в следващите няколко месеца ще предприеме стъпки за привличане на кредитни ресурси в Банката за развитие с цел да облекчим достъпа до по-евтин финансов ресурс за стартиращ, малък и среден бизнес.Ще предприемем и решителни стъпки против контрабандата и необявените вътрешнообщонстни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция на българския бизнес и загубата на фискални приходи.В пакета се предвиждат и редица мерки за демократизиране на управлението. На дневен ред още по-важен е въпросът за нов Изборен кодекс, така че страната да бъде подготвена в много по-голяма степен за едни демократични процедури по избирането на следващия парламент. Предвиждаме към всички министерства да създадем обществени съвети, така че активно да комуникираме с гражданите - както централни, така и локални отраслеви въпроси, които стоят нерешени и вълнуват българските граждани.Предвиждаме да възстановим работата на съвета по децентрализация и подпишем споразумение за партньорство между централната и местните власти.Тези мерки са изпълними ако се подобри събираемостта на приходите с по-високи от предвидените темпове".
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.