ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

„Колко природа ти е достатъчна?”...

„Колко природа ти е достатъчна?”...
Публикувана на: 20/06/2013|08:06; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

„Колко природа ти е достатъчна?” е посланието на Националната информационна и комуникационна стратегия за НАТУРА 2000

Министерският съвет прие Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000. Това е стратегически документ, който ще бъде изпълняван в национален мащаб в периода до 2023 г. Общата цел на документа е да се подкрепи цялостния процес на комуникация през следващите десет години между всички страни, които имат отношение към развитието, утвърждаването и функционирането на мрежата НАТУРА в България – централни и местни администрации, НПО, академична общност, бизнес, медии. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Наличието на единна комуникационна политика, която да обедини, структурира и канализира наличната информация от всички субекти, ще позволи да се постигне добро разбиране от заинтересованите страни на значимите аспекти, свързани с екологичната мрежа. Това ще позволи балансирано планиране на комуникацията по темата, което да гарантира избора на ефективни подходи за достоверно и прозрачно позициониране на темата „НАТУРА 2000” в България.

Основният слоган на кампанията е „Колко природа ти е достатъчна?”. Той е определен след публичен конкурс, обявен от МОСВ и спечелен от Сава Латев от Велико Търново. Самата стратегия е изготвена по проект по ОП „Околна среда”.

Основната цел на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е да осигури условия за защита и оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. Със своите 34,34% от територията, обхваната от мрежата, България е на второ място в Европейския съюз след Словения. Броят на одобрените до момента с решения на Министерския съвет защитени зони по директивата за хабитатите е 231, а по директивата за птиците – 118. Със заповеди на министъра на околната среда и водите 114 зони за птиците са обявявани за защитени. Границите на 13 зони по двете директиви напълно съвпадат. Заповедите за обявяване на още 33 зони по директивата за хабитатите следва да бъдат издадени до декември 2014. В процес на разработване е единна информационна система за защитените зони от НАТУРА 2000.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.