ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Новият ценови модел задълбочава проблемите в енергетиката

Новият ценови модел задълбочава проблемите в енергетиката
Публикувана на: 24/06/2013|07:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Новият ценови модел задълбочава проблемите в енергетиката
Новият модел на образуване на цената на тока, който трябва да поевтини електроенергията с 5 на сто от средата на юли, не решава проблемите в енергетиката, създава предпоставки за нарастване на междуфирмената задръжнялост в отрасъла и пречи на отварянето на пазара. Това се посочва в изпратено от доставчика на ток в Югоизточна България ЕВН становище до парламентарната комисия по енергетика. След като в петък на първо четене в пленарна зала бяха приети поправките в законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници, от Министерството на икономиката и енергетиката обявиха, че събират до понеделник становище и предложения за корекции преди второ четене в парламентарната комисия по енергетика. Още тогава нейният председател Рамадан Аталай призна, че поправките са гласувани без оценка за тяхното въздействие, но се оправда с необходимостта от бърза реакция заради наближаващия срок, в който енергийният регулатор трябва да излезе с решение за цените. Според ЕВН обаче е изключително тревожна тенденция това, че за втори път се преправя Законът за енергетиката без обществено обсъждане и без оценка за въздействието му върху отрасъла. През февруари предишният парламент, доминиран от ГЕРБ, прие корекции, които позволиха извънредното сваляне на цената на тока от 5 март с 6-7 на сто. Сега целта е ново поевтиняване с 5 процента. Компанията също така е притеснена от това, че противно на принципите на свободния пазар, се връща моделът “НЕК – единствен купувач“ на енергията, която после дружеството трябва да продава на специално създадените за нуждите на излизащите от 1 юли на свободния пазар фирми, ползващи ток средно напрежение. Търговията ще е по “свободно договорени цени“, но не е ясно колко свободни ще са те, при положение, че на електроразпределителните дружества не се оставя възможност да купуват от другаде. “Разбираме либерализацията на електроенергийния пазар в Европейския съюз като създаване на условия за свободен избор при търговията с електрическа енергия по цялата верига на доставките. Регулиране е необходимо само за мрежовата компонента. Предвиденият в европейските директиви принцип на разделяне на мрежовите дружества е първият инструмент за постигане на прозрачност на пазара и неговото отваряне. Само по себе си обаче това не е крайно решение и с него не се изчерпва либерализацията на пазара, както не се изчерпва и със създаването на борса, която също е само един от инструментите за либерализация“, пише в становището на австрийската компания. Тя пита не се ли създават нови рискове с утвърждаването за енергиен център на НЕК, която е в тежко финансово състояние. Според дружеството не е правилно финансовите проблеми на “Националната електрическа компания“ да се решават със закон. Какво ще се случи с НЕК при наличието на признат и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), и от Министерството на икономиката и енергетиката дефицит от 1.5 млд. лева и как този недостиг се покрива с намаление на цените, чуди се още ЕВН. Доставчикът се съмнява също така, че представеният модел на ценообразуване е в рамките на европейските директиви. То смята, че определянето на една цена за енергийния микс, която да включва и извадените от таксата за износ добавки за зелена и кафява енергия и невъзстановяемите разходи по дългосрочните договори за изкупуване на тока от ТЕЦ-овете “Марица Изток“ 1 и 3. за крачна назад. Според ЕВН така сметките за потребителите ще станат по-неясни, което не е отговор на исканията на февруарските протести за честни и прозрачни фактури за потребената електроенергия. Освен това не е ясно дали ДКЕВР ще публикува разчетите си, при които е формирана общата цена на енергийния микс и какви са нейните компоненти. “Не е ясно как ще се компенсират натрупаните разходи за задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, от кондензационни централи, както и от износа на електрическа енергия“, обръщат внимание от ЕВН. Подготвяните промени в ценообразуването не решават натрупаните проблеми и дългове в българската енергетика, а възпрепятстват отварянето на пазара, смята още електроразпределителното дружество. Според него сегашните корекции трябва да действат за не повече от една година, в рамките на която да се разработят ясни правила и дългосрочна политика, а не с кръстосано субсидиране и намаление на цените на битовите потребители за сметка на другите пазарни участници. Според ЕВН енергийният регулатор трябва да създаде схема за покриване на разходите в системата, в която може да се привлекат постъпленията от плащания от бизнеса акциз върху консумираната електроенергия, които за миналата година са били около стотина милиона лева.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.