ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

До 30% безвъзмездна помощ ще се дава за газификация на домовете

До 30% безвъзмездна помощ ще се дава за газификация на домовете
Публикувана на: 26/06/2013|05:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
До 30% безвъзмездна помощ ще се дава за газификация на домовете
Желаещите да газифицират домовете си ще могат вече да сторят това на цена с до 30 процента по-ниска, тъй като енергоспестяващите подобрения ще се финансират по програмата за енергийна ефективност REECL на Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на икономиката и енергетиката.   Средствата за газификацията, включително за присъединяването към разпределителната мрежа, газовото оборудване и системите за битова гореща вода, се отпускат чрез кредит за енергийна ефективност, обясниха от най-големия доставчик на природен газ за бита “Овергаз Инк“. След като проектите са реализират успешно, хората ще си получат до 20% от направените разходи за газификацията на жилищата им и до 30% от сумата за колективни инсталации на етажна собственост.   Ако сумата за цялостна газификация на един тристаен апартамент от 120 кв. м е 3245 лева, то очакваната възвръщаемост на инвестицията за домакинствата само за първата година е 1120 лв. при средни лихвени проценти и такси на четирите банки, които са партньори на програмата.   Според изчисленията на “Овергаз“, че годишните икономии от месечни сметки за енергия са между 800 и 1100 лева при замяната на електричеството със синьо гориво. Всяко семейство пести до 40% от енергията за отопление, готвене и топла вода, като използва природен газ в дома си, посочва дружеството, което е партньор на програма и дава информация за участите в нея на сайта http://overgas.bg/home/217 и в клиентските си центрове.   Банка ДСК, която участва в отпускането на заемите за енергийна ефективност, ще организира и седмици на газификацията в някои свои клонове.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.