ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Две индустриални организации поискаха "вето" на поправките в енергийния закон

Две индустриални организации поискаха
Публикувана на: 30/06/2013|04:06; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Българската федерация на енергийните консуматори на енергия в индустрията и Асоциацията на металургичната индустрия поиска президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху промените в енергийния закон. В свое становище, двете организации твърдят, че поправките са извършени без да се отчитат последиците от управленските решения и общите национални интереси. С тази практика се създават конфликти и неконкурентна среда на вътрешния пазар на електроенергия, спрямо износа, се казва още в становището им. Ние сме отговорни работодатели и данъкоплатци, осигуряваме пряко над 35 хил. работни места, а с обслужващите дейности заетите достигат почти 200 хиляди, имаме основен дял в стоковия износ и създаваме над 25 % от промишлената продукция. Българският бизнес отново е използван като инструмент за решаване на „псевдо-социални” въпроси, няма оценка за негативните последици, включително и в социален план от загуба на конкурентоспособност, на пазари и закриване на работни места. Проведеният диалог с представители на големите производители два дни преди приемане на промените, без да бъдат разгледани направените предложения, с тяхно участие, в ресорната Комисия на Парламента, говори за незачитане и формално провеждане на това партньорство. Малка част от приетите промени са наистина крайно наложителни и обещаното запазване на цените за индустрията се отнася до добавките върху цената на тока.Проследяване на резултатите от проведените през последните дни търгове вече говорят за възможните негативни последици и големите разлики в цените на електроенергията за вътрешния пазар и за износ. Липсва всякаква държавна политика за стабилни и конкурентни цени на електроенергията, спрямо тези на външни производители, като допълнително се създават предпоставки за ръст, спрямо договорените до сега нива. Част от обясненията за тези бързи промени могат да се търсят и в лобистки влияния и обслужване на интереси, но извън работещата индустрия, твърдят от организациите.След приетите вече поправки в Закона за енергетика, те настояват президентът на България да упражни правото си на вето.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.