ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Пазарът на ток е обременен от дългосрочни договори, квоти и БЕХ

Пазарът на ток е обременен от дългосрочни договори, квоти и БЕХ
Публикувана на: 04/07/2013|04:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Пазарът на ток е обременен от дългосрочни договори, квоти и БЕХ
Наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, високата концентрация на пазарна сила в рамките на държавния "Български енергиен холдинг", липсата на борса за ток и възможност потребителят свободно да договоря количества и цени с доставчиците са основните пречки за развитие на ефективния енергиен пазар. Това сочи секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия, приет от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и обявен в четвъртък. на практика документът повтаря отдавна коментирани констации от самия бизнес, включително от Световната банка и Европейската комисия в изготвените от тях анализи за състоянието на българската енергетика.   Антимонополният орган препоръчва на Министерството на икономиката и енергетиката и Народното събрание според тяхното компетентност да предприемат мерки за подобряване на конкурентната среда в енергетиката. КЗК предлага на парламента и ведомството да положат допълнителни усилия за гарантиране на безпрепятствен, равнопоставен достъп и присъединяване на потребителите до преносните и разпределителните мрежи. Друг съвет е да се отделят ефективно дейностите по "производство” и "доставка” от "пренос” и "разпределение”.   "Открояват се и проблеми във връзка с развитието на търговията по свободно договорени цени и упражняването на правото на всеки потребител свободно да избира доставчик на електрическа енергия, които са основна предпоставка за постигане на пълно либерализиране на пазара", пише в становището на регулаторният орган.   В него се припомня, че наред с извършения секторен анализ, в комисията има образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на енергийни предприятия от всички нива на разглеждания пазар по отношение на процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на доставчик.   Друга основна пречка за създаването на условия за развитие на ефективна конкуренция в изследвания сектор е липсата на реално функциониращ борсов пазар за търговия с електрическа енергия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.