ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Едва 13 договора от 700 планирани са сключени по схемата зелена икономика

Едва 13 договора от 700 планирани са сключени по схемата зелена икономика
Публикувана на: 12/07/2013|07:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Едва 13 договора от 700 планирани са сключени до момента по процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика” на оперативна програма „Конкурентоспособност”. Схемата беше отворена през 2012 г. като подадените до момента проекти са 180, а срокът за кандидатстване изтича в края на октомври тази година. Това поставя под риск усвояването на около 150 млн. евро безвъзмездна помощ и още толкова средства под формата на кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие. Това стана ясно по време на форум "Енергийна ефективност и зелена икономика“, организиран от списание ENTERPRISE. Според експертите липсата на интерес на бизнеса към процедурата се дължи на тромавата процедура. Причината е, че преди да бъде оценено проектното предложение компаниите задължително трябва да направят енергиен одит, както и да получат оценка на финансовата допустимост. Това означава, че някоя от банките партньори на процедурата трябва да гарантира, че компанията може да покрие 80% от инвестицията с банков кредит или със собствени средства. Това е една от причините, поради които до момента усвояването на средствата по процедурата изостава значително, коментираха експерти. Според Василка Каменова, от консултантската компания „Огра“, въпреки наличието на многобройни стъпки и бариери, компаниите не трябва да се колебаят дали да се възползват от програмата, тъй като бюджетът по нея е достатъчно голям и на практика няма сериозна конкуренция. Това дава възможност да не се прилага точковата система за оценка за съпоставяне на проектите. В същото време преминаването през всички предварителни фази до голяма степен гарантира успеха на кандидатите. Велина Попова, експерт от Министерството на икономиката и енергетиката, поясни, че проверката на предложенията и одобрението отнема около 40 дни. За това тя препоръча документите да бъдат подадени за оценка към външния асистент по програмата до 15 септември. „След тази дата асистентът ще продължи да приема проекти, но няма гаранция, че оценката ще бъде готова до крайния срок“, каза Велина Попова. “Нека фирмите, които имат интерес по програмата, да започнат веднага подготовка на своя проект, за да имат възможност да получат одобрение до края на октомври. Субсидията е между 30 – 50% от инвестициите, като в случая се допуска закупуване на ново оборудване и машини за текущата дейност, дори за производство на нов вид продукт”, каза Владислава Панайотова, ръководител на отдел „Европейски програми“ в МКБ Юнионбанк. Тя даде за пример фирма, която след успешна реализация на проект по програмата е намалила разходите си за енергия с 37%, а самата инвестиция се е изплатила за две години и половина. МКБ Юнионбанк е една от финансовите институции, които извършват предварителните оценки за финансова допустимост и предоставят кредити по програмата. Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение малък и среден бизнес (НСМСБ) предупреди, че около 26% от фирмите-бенефициенти по европейски програми признават, че неправилно са взели решение да кандидатстват по европейските фондове, в следствие на което понасят щети, вместо да реализират финансови ползи. Тя посъветва компаниите да гледат на проектите си като на една прогноза, като е много важно тя да бъде реалистична и максимално добре подготвена. „Още на етап подготовка на проектното предложение трябва да знаете как ще се финансирате - банкова гаранция, собствени средства и т.н“, коментира още Негулова.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.