ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

В новия модел на цената на тока е заложена ВЕИ-бомба

В новия модел на цената на тока е заложена ВЕИ-бомба
Публикувана на: 15/07/2013|04:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
В новия модел на цената на тока е заложена ВЕИ-бомба
Финансова бомба е заложена в новия модел за формиране на цената на електроенергията, по който Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) трябва да определи новите тарифи на тока за бита и бизнеса от 1 август. Тя цъка в проекта на регулатора за методика за компенсиране на разходите на електроразпределителните дружества за задължителното закупуване на енергията от възобновяеми източници, които трябва да се възстановяват от обществения доставчик - "Националната електрическа компания" (НЕК). За това предупредиха от доставчика за Югоизточна България ЕВН в понеделник, когато в комисията публично бе обсъден проектът на методиката. Според новия модел електроразпределителните предприятия (ЕРП) ще са длъжни, както и досега, да изкупуват енергията от присъединените към мрежата им слънчеви, вятърни и на биомаса електроцентрали, а направените разходи за това да префактурират към НЕК. Причината е, че в цената на НЕК са включени различните добавки за зелена и кафява енергия и невъзстановяемите разходи по дългосрочните договори за изкупуване на ток, които после потребителите плащат със сметките си. С тези пари пък ЕРП-атата плащат на НЕК купената от нея енергия и НЕК вече трябва да възстанови обратно на снабдителите разходите за зелената енергия. Досега това сложно разплащане покриваше само част от разходите на ЕРП-атата, заради което и ЕВН заведе арбитражно дело срещу България, тъй като НЕК не й връща над 120 млн. лв. за изкупен зелен ток, който в същото време хората са платили със сметките си. Според австрийското дружество новата методика ще задълбочи проблема, тъй като отново не е ясно как точно НЕК ще възстановява на ЕРП-тата разходите им за зелена енергия. От компанията посочват, че има противоречие между методиката и законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници. "От една страна законът задължава крайния снабдител да изкупува цялото произведено количество електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство. В същото време проектът на методиката предвижда, че в своите ценови решения ДКЕВР ще утвърждава (т.е. на практика ще лимитира) както изкупените количества "зелена“ и "кафява“ енергия, така и разходите, които крайните снабдители ще правят за тяхното изкупуване", посочва ЕВН в официално становище относно плановете на ДКЕВР. "Това противоречие създава риск за крайните снабдители по отношение на непълното възстановяване на разходите им, породени от задължението им да изкупуват цялото произведено количество електрическа енергия от ВЕИ", смята доставчикът. ЕВН обръща внимание върху това, че проектът на методиката изисква целият направен разход за "зелена“ и "кафява“ енергия да се префактурира на НЕК и в същото време регламентира, че НЕК ще обобщава приходите и разходите за месеца и ще прави оферта за компенсиране на крайния снабдител. "Не става ясно какво всъщност НЕК ще компенсира и какво означава "оферта за компенсиране“, при положение, че цялата изкупена от крайния снабдител енергия вече е префактурирана на НЕК", коментира електроразпределителното дружество. То допълва, че ще предостави на ДКЕВР конкретни предложения относно необходимите промени в методиката с очакване за тяхното експертно обсъждане.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.