ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Властта спазва обещанието си токът да поевтинее с около 4.5%

Властта спазва обещанието си токът да поевтинее с около 4.5%
Публикувана на: 19/07/2013|02:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Властта спазва обещанието си токът да поевтинее с около 4.5%
Правителството на Пламен Орешарски спази обещанието да намали цената на тока до 5 на сто от 1 август 2013 г., но прехвърли за следващия регулаторен период голяма част от натрупания дефицит в системата.   Това става ясно от публикуваните в петък разчети на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за тарифите до юли следващата година, които ще се обсъдят на заседание в понеделник. В тях не са вкарани разходите на топлоелектрическите централи за закупуване на права за замърсяване на въздуха, както и дължимите от "Националната електрическа компания" (НЕК) на електроразпределителните предприятия (ЕРП) суми за изкупената от юли миналата година досега енергия от възобновяеми източници (ВЕИ).   Това е второто за тази година намаление на цените на тока след извънредната промяна на тарифите на 5 март, когато те бяха свалени с 6-7 на сто по нареждане на отишлото си малко преди това правителство на ГЕРБ. Така в следващите 11 месеца битовите, а и останалите на ниско напрежение бизнес клиенти може да се радват на намалението, което сваля дневната тарифа средно около 4.4 процента и нощната – с около 4.5 на сто. С малко над 20 процента пада и таксата за износ на ток, след като от нея са извадени добавките за зелена и кафява енергия и невъзстановяемите разходи, но е вкарана цена "задължения към обществото", която пак ще отива за купуване на зелена енергия.   Жителите на София и Западна България ще плащат най-ниски цени, а гражданите на Североизточна България – най-високи.   Според плановете на ДКЕВР от следващия месец дневната тарифа за обслужваните от ЧЕЗ домакинства ще струва 0.15073 лв./кВтч без ДДС, а нощната – 0.9415 лв. Фирмите ще плащат по 0.20404 лв./кВтч без ДДС денем и 0.115 лв. - нощем. Намалението в дневната цена е 4.4 процента, а в нощната – 6.02 на сто.   Живеещите в Югоизточна България, където ток доставя ЕВН, ще плащат 0.15456 лв./кВтч без ДДС за дневна енергия и 0.946 лв. - за нощна. При бизнес клиентите тарифите са 0.19977 лв. без ДДС за киловатчас денем и 0.12016 лв. - нощем. Спадът, предвиден от ДКЕВР, е 4.13 на сто в дневната тарифа и 6.83 – при нощната.   В Североизточна България, където работи "Енерго-Про", от следващия месец хората ще дават по 0.1603 лв./кВтч без ДДС за дневна енергия и 0.09752 лв. - по нощна тарифа. За фирмите цената става 0.20708 лв. без ДДС денем и 0.11212 лв./кВтч – през нощта. Това представлява поевтиняване от 4.5 процента при дневното потребление и 3.42 процента – при нощното.   Орязаните от регулатора искания на електроразпределителните дружества за вдигане на дневните и нощните цени са били съответно 2.35% и 5.66% от ЧЕЗ. От ЕВН са искали ръст от 16.35 на сто денем и 12,6 процента нощем, а от "Енерго-Про" са предложили дневният ток да поскъпне с 10.74 на сто, а нощният – с 39.07 процента, но това не е било прието от комисията.   Също така наполовина е свалена нормата на възвръщаемостта на капиталите на ЧЕЗ, а с около 1/3 за ЕВН и "Енерго-Про". Разрешени са им обаче повече разходи за поддръжка и експлоатация на мрежите през следващите 11 месеца.   От анализа на ДКЕВР става ясно, че в цените не са вкарани разходите, които топлофикациите и въглищните централи трябва да направят за закупуване на парникови квоти. Те ще бъдат отразени в цените от 1 юли догодина на база на действително изхарчени пари, а не по прогнози. Също така се предвижда да се компенсира само част от вече направените от ЕРП-ата разходи за задължително изкупуване на ток от ВЕИ, които НЕК им дължи и бави плащанията по тях от началото на годината, заради което и ЕВН заведе арбитражно дело срещу България.   Явно тази тенденция за прехвърляне върху ЕРП-ата на финансовата тежест по държавния ангажимент за задължително изкупуване на зелената енергия ще продължи, защото в сегашните цени на тока ДКЕВР е предвидила НЕК да възстанови на ЧЕЗ 18.425 млн. лв., на ЕВН 186 млн. лв., а на "Енерго-Про" – 33.765 млн. лв. Не става ясно обаче как ще им се възстановяват бъдещите разходи по изкупуване на зелена енергия.   Освен това ЕРП-ата са орязани от средства за изпълнение на индивидуалните им цели за енергийни спестявания, независимо че поредно правителство се опитва да убеди обществото, че е загрижено за енергийната ефективност в страната и че тя му е приоритетна цел.   Според сметките на регулатора, с новия модел на ценообразуване в електроенергетиката от 1 август тази година до 31 юни 2014 г. общите разходи за производство на ток от възобновяеми източници ще намалеят с близо 499 млн. лв. Така за изкупуването на годишни количества от 3 324 016 МВтч зелена енергия ще са нужни почти 454 млн. лв., които, както става ясно, се планира да бъдат покрити с приходите от продадени държавни парникови квоти на европейския пазар. Досега в хазната от такива търгове са влезли над 50 млн. евро, очаква се до края на юни 2914 г. сумата да достигне 220 млн. евро, което е почти колкото разходите за ток от ВЕИ в следващите 11 месеца.   От разчетите на ДКЕВР става ясно още, че разходите на НЕК ще се увеличат с над 18 млн. лв. заради необходимостта от ремонти в нейните водно-електрически централи и работата на ВЕЦ "Цанков камък".   Очакванията на износителите на електроенергия, че наполовина ще им паднат разходите за преноса й през мрежата на "Електроенергиен системен оператор" не се оправдаха. От сегашната такса са извадени трите добавки за зелена и кафява енергия и невъзстановяеми разходи, тарифата за достъп е намалена, но за пренос е увеличена и е вкарана нова цена "Задължения към обществото" от 15.20 лв./МВтч. Така общо за износа на тока ще се плащат 27.33 лв. вместо досегашните 34.26 лв., което е спад с 20.23 на сто.   НЕК пък вече ще продава на клиентите си енергията по 78.47 лв./МВтч, без ДДС, преносната такса на държавната компания става 9.47 лв./МВтч. Запазват се добавките – за зелена енергия на 11.10лв./МВтч, за тока от когенерационните топлофикации от 3.83 лв./МВтч и 3.38 лв. за невъзстановяеми разходи по дългосрочните договори за изкупуване на тока от ТЕЦ "Марица Изток" 1 и 3.   Регулаторът запазва и цената на продаваната от АЕЦ "Козлодуй” енергия, като определената норма на печалба на държавния ядрен оператор е 1.7
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.