ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Огнян Арабаджиев е новият зам.-областен управител на Сливен

Огнян Арабаджиев е новият зам.-областен управител на Сливен
Публикувана на: 19/07/2013|11:07; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
На 19.07.2013 г. областният управител Корнелий Желязков представи пред служителите на областна администрация Сливен своя заместник. Огнян Георгиев Арабаджиев е назначен със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски. Досегашните заместник областни управители Христо Карабекиров и Пейчо Пейчев са освободени също със заповеди на министър-председателя.Огнян Арабаджиев е роден на 26.01.1962 г. в гр. Нова Загора. Завършил е висшето си образование във ВСИ - гр. Пловдив със специалност „Инженер-агроном“. Към момента на назначаването си за заместник областен управител на област Сливен, е работил като изпълнителен директор на „Строймех“ АД – Пловдив. Дружеството извършва услуги със строителни машини и уникална техника. Преди това г-н Арабаджиев е бил управител на „Инмат“ ООД – гр. Раднево, която се занимава с добив и преработка на инертни материали, строителство и ремонт на пътища. Бил е и изпълнителен директор на „Напредък – Пътнически превози“ АД – гр. Нова Загора, с предмет на дейност автобусни превози в страната и чужбина. Работил е и като управител на „Астра – КОМ“ ООД – гр. Нова Загора, занимаваща се с търговия на резервни части за селскостопански машини, изкупуване на селскостопанска продукция и доставка на препарати за растителна защита.Ресорите, за които ще отговаря г-н Арабаджиев, са: - Бюджет и финанси; - Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове;- Транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;- Енергетика и енергийни ресурси;- Териториално и селищно устройство, регионално развитие и евроинтеграция;- Земеделие и гори;- Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта.Областният управител прие на традиционна среща представители на „ЕВН България“На 18.07.2013 г. областният управител Корнелий Желязков прие на работна среща Йорг Золфелнер - председател на управителния съвет на „ЕВН България“, и Калина Трифонова – член на борда. Гостите заявиха намерението си да продължат традиционните срещи с областните управители на 9-те области, в които функционира дружеството. Г-н Золфелнер направи кратка презентация за дейността на „ЕВН България“ от 2005 г. досега. Дружеството разполага с 56 500 км. кабелни и въздушни електропроводи, от които 15 000 км. нови или ремонтирани; 12 500 трафопоста, от които 1 500 нови; 1,6 млн. измервателни точки. Сменени са 1,5 млн. електромера, имат 3 мобилни и 2 стационарни подстанции и 2 нови диспечерски центъра. Общо за 8-те години инвестициите възлизат на 1,002 млрд. лв. Събираемостта на задълженията през 2013 г. достига 99%. Изградили са две фотоволтаични централи – едната край с. Блатец в община Сливен, а другата в Бургаска област.Наред с това г-н Золфелнер постави проблема с прекалено големия брой електроцентрали от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. По неговите думи 3,5 пъти повече фотоволтаични централи са въведени в експлоатация през първото полугодие на 2012 в сравнение с периода 2006-2011 г. Електроразпределителните дружества са задължени да изкупуват енергията им и заради промените в компесаторния механизъм за енергия от ВЕИ, „ЕВН България“ е натрупала загуби в размер на 143,5 млн. лв. само за последната една година. От дружеството изразиха опасенията си от очакваното намаление на цената на тока с 5%. От там искат и 100% признаване на одитираните оперативни разходи и амортизации, а не само 60% от тях.От своя страна г-н Желязков заяви, че взаимоотношенията между държавата и дружествата в сектора трябва да се развиват на реална икономическа основа. Според него решението, което държавата трябва да вземе, ще бъде изключително трудно. То трябва да бъде балансирано и добре аргументирано пред обществото, защото чувствителността на обществеността в момента е много изострена, включително и към дейността на електроразпределителните дружества. Областният управител изрази надежда, че решението ще бъде взето в диалог с дружествата от сектора и гражданските организации. Необходимо е да се направи компромис в интерес на всички страни. Налага се цялостно преосмисляне на регулаторния механизъм за определяне на цените на електроенергията.Г-н Желязков благодари за посещението и представената информация и изрази готовност и в бъдеще да се обменят информация и становища относно развитието на енергетиката.
Огнян Арабаджиев е новият зам.-областен управител на Сливен
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=115600
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.