ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Мерки за бедността и околната среда

Мерки за бедността и околната среда
Публикувана на: 19/07/2013|07:07; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Чрез нов подход на ЕС за справяне с бедността и проблемите на околната среда ще се обединяват финансови средства и ще се подобрява координацията на политиките

Най-бедните страни в света често са най-тежко засегнати от екологичните проблеми и вероятно ще пострадат най-много от изменението на климата.

Причините за тези проблеми често са сходни и разрешаването на един от тях може да помогне за разрешаване на останалите. Така например опазването на горите и биоразнообразието помага не само за борба с изменението на климата, но и за осигуряване на снабдяването с храна, от което зависи справянето с бедността.

Европейската комисия предлага нов подход на ЕС към премахването на бедността и стимулирането на устойчиво развитие, при който тези проблеми се разглеждат заедно.

Сега е удобен момент за изготвяне на обща стратегия – крайният срок за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (между които е и премахването на бедността) е 2015 г., а международните дискусии във връзка с проведената през 2012 г. конференция на ООН за устойчивото развитие продължават.

Новият подход е основан на следните принципи:

-Само пари не са достатъчни. Финансирането трябва да се съчетае с политики, които улесняват например достигането му до крайните получатели;

-Всички форми на финансиране ще бъдат взети предвид – държавно, частно, национално и международно;

-Страните получатели решават кои цели на политиката са приоритетни за тях;

-Новите взаимодействия трябва да доведат до положителен ефект от средствата, похарчени в една област от политиката, в останалите области;

-Страните с бързо развиващи се икономики, които преди са били смятани за бедни, и страните с по-висок среден доход също трябва да помогнат на най-нуждаещите се.

Предложенията на Комисията сега ще бъдат разгледани от евродепутатите и от министрите на страните от ЕС. Подходът ще влезе в действие от 2016 г.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.