ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

БСК предлага държавата да изкупи зелените централи и двете "Марици"

БСК предлага държавата да изкупи зелените централи и двете
Публикувана на: 22/07/2013|02:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БСК предлага държавата да изкупи зелените централи и двете
Българската стопанска камара (БСК) смята, че е необходима радикална промяна в енергетиката, която може да се постигне като държавата изкупи правата или собствеността в ТЕЦ "Марица изток“ 1 и 3 и централите, произвеждащи енергия от възобновяеми източници (ВЕИ). Това се посочва в позиция на браншовата организация по повод формираните по нова формула цени на тока от 1 август, които бяха обсъдени на закрит за медиите обществен съвет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в понеделник.   Според БСК това изкупуване може да стане с целево набран ресурс, извън заложеното в бюджета на страната, и така държавата да повлияе върху цените на тези производство, които сега се купуват задължително по силата на дългосрочни договори.   Енергийни експерти коментират, че това може да стане с парите от продадените спестени парникови емисии, които до средата на 2014 г. ще достигнат 220 млн. евро и с което се планира да се покриват част от разходите за закупуване на енергия именно от възобновяеми източници в следващия регулаторен период.   Средствата от продажба на квоти спестени въглеродни газове следва да се насочат към енергийноефективни технологии в индустрията, а не към покриване на ценовите разлики от производството, смята още БСК. Според камарата трябва да се търсят дългосрочни, а не временни решения.   Предложението на ДКЕВР за цените на тока от 1 август 2014 г. предвижда те да се намалят средно с около 4.5 на сто за битовите потребители като се прехвърля част от дефицита в енергетиката за следващата година. Новата методика за ценообразуване предвижда също така от таксата за пренос на електроенергия по мрежата да отпаднат трите добавки за закупуване на ток от ВЕИ, от когенерационни топлофикации и за невъзстановяеми разходи по договорите за купуване на тока от двете "Марици". Вкарана е обаче цена "задължения към обществото" и така вместо сегашните 34.26 лв./МВтч износителите на ток ще плащат 27.33 лв.   От стопанската камара обаче посочват, че така цената за износ на електроенергия ще стане по-ниска от тази за вътрешния пазар, което ще направи продукцията на българските фирми по-неконкурентоспособна.   Промените в ценообразуването не трябва да нарушават възможностите за възпроизводство на участниците в пазара на електроенергия, т.е. намалението на енергийните цени не трябва да е за сметка на необходимите инвестициони разходи на енергийните дружества, смята от организацията.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.