ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

"Евтиният" ток от август отваря дупка в енергетиката за стотици милиони

Публикувана на: 23/07/2013|07:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Намалението от около 5 на сто в цената на тока за бита от август е за сметка на орязяни оперативни и инвестиционни разходи на дружествата, включително за повишаване на енергийната ефективност и балансиране на бъдещия борсов пазар, който се очаква да заработи най-късно догодина. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) не е признала тези разходи. Така в системата се очертава недостиг за стотици милиони, които вероятно ще повлияят качеството на предлаганата електроенергия, тъй като мрежовите оператори няма да имат достатъчно средства да поддържат и експлоатират съоръженията си, а за ремонти въобще не може и да става дума. Това се разбра на открита дискусия в ДКЕВР по проекта на цените на топлоцентралите, обществения снабдител НЕК, "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) и електроразпределителните и снабдителните дружества на ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про". Всички дружества по веригата направиха възражения по определените им цени и обявиха, че ще внесат в сряда обосновките си, преди регулаторът да се събере на закрито заседание на 29 юли, за да реши окончателно какви ще са тарифите на участниците на електроенергийния пазар. Технически грешки в разчетите По време на обсъждането стана ясно дори, че ДКЕВР при разчетите си е допуснала чисто технически грешки в определянето на разходите. Това не попречи на нейните членове и председателя й да се държат назидателно с представителите от отрасъла и да им повтарят, че трябва да полагат усилия да са ефективни и на намаляват загубите си. Дружествата репликираха, че това трудно ще се случи без одобрени разходи за инвестиции в такива дейности. Представителите на частните въглищни централи заявиха, че не разбират как комисията е определила цените им и квотите за производство на регулирания пазар и изразиха притеснения, че не са ясни правилата, при които трябва да кандидатстват с мощностите си в търгове за закупуване на студен резерв от ЕСО. По-евтин ток от по-скъпи въглища От ТЕЦ "Варна" се оплакаха, че приходите им са механично орязани с 42 процента, което може да доведе до закриване на централата. Досега загубите се покриваха от студения резерв, но това вече не е гарантирано, тъй като ще има търгове за мощностите, които се задействат при нужда и които са предвидени да са двойно по-малко в сравнение с досегашните, посочи Минчо Минчев, директор на варненската централа. Той каза още, че в определената им цена на тока е вкарана по-ниска стойност на наличните въглища от тази, на която са купувани. Държавната ТЕЦ "Марица Изток 1", чиято цена също е свалена, не изказа възражения срещу решението на ДКЕВР, но призна, че не е ясно как ще се проведат търговете за продажба на енергия на свободния пазар и какви обеми ще се изнесат, на което се разчита за компенсиране на загубите от регулирания пазар. Представителят на НЕК Дамян Христов, който е ръководител на управление "Цени", изрази притеснение от това, че не е ясно кога точно дружеството ще бъде компенсирано с парите от продадени държавни парникови квоти за разходите, които трябва да направи за изкупуване на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ). В определените от ДКЕВР цени има дупка от 500 млн. лв., които се очаква да се покрият от парите от въглеродни емисии, но Христов обърна внимание, че НЕК има нужда от около 50 млн. лв. месечно, за да може да плаща за тока от ВЕИ, а в момента не е регламентирано как тези пари ще постъпват в сметките на компанията. В същото време финансовото състояние на НЕК е такова, че не може да си позволи кредит за плащане на зеления ток срещу евентуално компенсиране някога на тези разходи. Без балансиращите ПАВЕЦ в системата Електрическата компания обърна още внимание, че ДКЕВР въобще не е предвидила в производството енергията от ПАВЕЦ от около 1.1 млрд. кВтч годишно, които са много важни за овладяване на системата при ниско потребление на ток, особено нощем, за да има баланс. Дамян Христов обърна внимание, че новата такса "задължения към обществото" от 15.20 лв./МВтч, която се слага към износа за сметка на махането на добавките за зелена и кафява енергия и невъзстановяеми разходи от дългосрочните договори, е неясно как направена, при положение, че заложените от регулатора в тази цена разходи са по-големи от тези, които реално тя ще покрие. Представителят на НЕК обясни, че предвидените 110 млн. лв. през следващите 11 месеца разходи за мрежата са само за нейната експлоатация и профилактика, но не може да покрият евентуални ремонти. Шефът на ЕСО Иво Лефтеров оспори намалението на цената за достъп до държавната мрежа високо напрежение и посочи, че така ще се увеличи натрупаната през 2012 г. 39 млн. лв. загуба на държавното дружество. ДКЕВР не е предвидила и 17 млн. лв. за балансиране на пазара, което може да навлече на ЕСО глоба от 2 млн. лв. от европейската организация на електропреносните оператори. Как се свалят разходи без инвестиции Трите ЕРП-та възразиха най-остро върху намаляването на разходите, с които трябва да покриват загубите по преносната мрежа, и същевременно намаляването на инвестициите им в подмяна на мрежа и електромери. Те обявиха, че при това положение няма да могат да изпълнят законовото си задължение за нови електромери и така вероятно по ирония на съдбата да бъдат санкционирани от самата ДКЕВР за това, че не спазват ангажиментите си. Еленко Божков обаче ги обвини, че пресмятат загубите си по остаряла методика, която не отчитала спецификите на мрежите, а председателят на комисията Анжела Тонева ги упрекна, че включват в загубите и кражбите на ток. Дружествата отвърнаха, че трудно може да се каже дали има кражба, преди да се хване крадецът и да му се начисли наказателно количество енергия в сметката. Те обаче обещаха да направят анализ за предходни години каква част от загубите на ток при преноса се дължи на кражбите. Зорница Генова от ЧЕЗ посочи, че ДКЕВР за втори път тази година намалява технологичните им разходи, като първият е бил с извънредното сваляне на цената с 6-7 на сто на 5 март. Сега на дружеството се признават суми за покриване само 5% от загубите, при положение, че реално те са 12%, отбеляза мениджърът регулации. Тя посочи още, че не е ясно как дружеството ще получи изхарчените 38 млн. лв. през предишния регулаторен период за купуване на зелен ток, които трябва да се върнат от НЕК, но и на нея не й стигат парите. Под санитарния минимум за качество на услугата Гочо
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.