Покажи Страниците

ДКЕВР проверява EVN България

ДКЕВР проверява EVN България
Публикувана на24/07/2013|12:07; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Целта на проверката е процедурата за присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към електроразпределителната мрежа за периода 2011 2013 г.
ViaExpo