ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

От общината - за промените в бюджета

От общината - за промените в бюджета
Публикувана на: 30/07/2013|05:07; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Промени в бюджетната класификация, без корекции в размера на общодържавната и общинска дейност от 93 930 000 лв., предлага на сесията утре общинска администрация Сливен. Това съобщи на редовната пресконференция на общинското ръководство днес заместник-кметът по финансите Румен Андонов. Той подчерта, че се правят две по-важни предложения за промени в приходната част, но това не е актуализация по смисъла на закона, тъй като не се променя макрорамката на основния финансов документ. Андонов посочи, че в началото на годината след писмо от тогавашния министър на финансите за възстановяване от целевите средства, при изготвянето на плана общината е заложила в бюджета 3 747 000 лв. по капиталовата програма да бъдат платени от собствения бюджет. Сега тези средства трябва да се извадят от приходната част, както са заложени. «За сметка на това намалихме издръжката на общината в най-важни за функционирането й бюджетни направления – осветление, пътуване на възрастни хора в градския транспорт, консумативи, вода, енергия, канцеларски материали, поддръжка на автотранспорт, горива и т.н.» Румен Андонов каза още, че целта на предложението пред Общинския съвет е общината да направи реален план колко и в каква степен може да покрива тези разходи. «Тук не се говори за реални пари, не се говори за пари по сметка, или в каса, тук се говори за план. На базата на направените в началото на годината разчети сега плановите показатели трябва да се доближат максимално до реалностите», коментира заместник-кметът. Андонов изтъкна, че тази промяна на бюджета се налага и поради факта, че около една четвърт от собствените приходи са заделени още в началото на годината, без те да участват в процеса на осигуряване на средства за издръжката. Друга промяна се налага заради отказ за авансово плащане за 1 036 000 лв. от Управляващия орган на Оперативна программа «Регионално развитие 2007-2013» за проектите «Регион Сливен – кръстопът на култури и епохи», «Изготвяне на интегриран план за градско развитие» и «Пътуване през времето и във времето», заради прихванати лихви и главница от допуснати нередности по проект за Дом за стари хора и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост «Св.Стилиян Детепазител».«Тези средства не са предвидени и сега се налага да ги приложим в нашия бюджет като допълнителен трансфер в параграф 62 02 за 815 000 лв.», разясни още Андонов.Третата промяна е за изменение в План-сметка за 2013 г. за разходите за поддържане на чистотата на териториите за общественно ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битови и др. отпадъци на община Сливен на депо за неопасни отпадъци, завешаване на средствата по позиция «Отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците». Андонов каза, че още по средата на годината е установено, че на базата на предадените отпадъци и разчетите, които трябва да бъдат заплатени до края на годината има недостиг от 430 000 лв. по плана, които трябва да се заложат в бюджета и да се актуализира план-сметката, за да няма санкции от РИОСВ Стара Загора.Кметът Кольо Милев посочи, че започва работа по разчетите за план-сметката и финансовата рамка на бюджета за следващата година. „За да има реална план-сметка и финансова рамка на бюджета предстои работа в комисии и широко обществено обсъждане”, каза кметът на Сливен.Други промени във връзка с приходната част са свързани с изпълнение на решения на Общинския съвет за финансиране от фонд ФЛАГ. Приходите, които се планират от този фонд са в размер на 2 800 000 лв., плюс 30 280 лв. разходи за погасяване на главница, които съответно трябва да намерят отражение и в бюджета.В разходната част на бюджета трябва да се отразят гласуваните на предишната сесия 30 000 лева за общински фонд «Ин витро», средства за обезщетения и помощи, също гласувани на сесия, за дофинансиране на работата на общинския комплекс с 8 448 лв. за заплати и 1 522 лв. за осигуровки.Румен Андонов уточни, че администрацията предлага да се коригира първоначалният бюджет за разходите за уличното осветление допълнително с 1 700 000 лв., за да може общината да се побере в рамките на сумата за издръжка, както и 207 000 лв. допълнително се предвиждат за превоз при преференциални цени за пенсионери и ученици.Има промяна в разчета на поименното разпределение на капиталовите разходи. Във връзка с неотложни строителни ангажименти в рамките на различните функции и дейности се разместват обекти, без да се нарушава размерът на капиталовите разходи.С докладна записка на кмета се иска заем в размер на 50 000 лв. от бюджета за текущи плащания за реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система . «Поради забавяне на плащания от страна на Управляващия орган се наложи да формираме допълнителни средства. След като постъпят средствата, те ще бъдат възстановени в общинския бюджет», увери Андонов.«Ако това наше предложение не се приеме няма да имаме план за извършване на основните мероприятия за осигуряване на издръжката и разходите ще бъдат пренасочени за следващата година. С това допълнително ще се повиши размерът на неразплатените средства. Може да има и санкции», заключи финансистът.Общински Пресцентър
От общината - за промените в бюджета
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=116545