ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Община Исперих стартира изграждането на воден цикъл

Община Исперих стартира изграждането на воден цикъл
Публикувана на: 02/08/2013|11:08; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 49,7 млн. леваС първа копка стартира строителството по проекта за водния цикъл на гр. Исперих. Тя бе направена от министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и от кмета на община Исперих Бейсим Басри. Проектът е най-мащабният в разградска област към момента, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и е на обща стойност 49,7 млн.лева. Ще бъде изградена около 46 км. канализационна мрежа и реконструирана 16 км. водопроводна мрежа. В резултат на което се гарантира 100 % присъединяване на домакинствата към канализационната мрежа. Предстои разширение на Пречиствателната станция за отпадни води - гр. Исперих чрез изграждане на биологично стъпало за 12 436 еквивалент жители. Очаква се строителството да приключи през 2015 г. Изпълнител на строително-монтажните работи през този етап ще бъде Обединение „Консорциум - ВиК Исперих 2013”. Официални гости на събитието бяха областният управител на Разград Стоян Ненчев, народни представители, представители на Общинския съвет.  

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.