ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

2040: Променящ се енергиен свят

2040: Променящ се енергиен свят
Публикувана на: 04/08/2013|02:08; Източник: actualno.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Положението в световната енергетика през последните години претърпя сериозни промени. Глобалната криза предизвика резки скокове на цените на въглеводородите, забавяне на ръста на търсенето и изострянето на конкуренцията на традиционните енергийни пазари; и най-важното новите технологии вече прекрояват международната търговия с горива. По тази причина са необходими задълбочени изследвания на възможната турбулентност на световните енергийни пазари и разработването на редовни прогнози за развитието на световната енергетика. Консумацията на първична енергия в света ще се увеличи през 2010-2040 с 40% /средно с 1,1% годишно/, което е три пъти по-малко от средните годишни темпове на приръст на БВП и видимо по-бавно от ръста на енергийното потребление за последните 30 години. Структурата на световното енергийно потребление ще бъде по-диверсифицирана и по-балансирана: към 2040 ще наблюдаваме постепенно изравняване надела на отделните изкопаеми видове горива /петрол 27%, газ 25%, въглища 25%/ и неизкопаемите /общо 23%/, което е свидетелство за развитието на конкуренция между горивата и увеличаване на устойчивостта на енергийното снабдяване. Най-силните промени са свързани с петрола: неговият дял в потреблението на първична енергия за този период ще се съкрати от 32% до 27%. Делът на въглищата с неговите по-високи темпове на растеж през първото десетилетие на ХХІ ще намалее от 28% на 25% - основно по екологични съображение. В развитието на атомната енергетика се наблюдава умерен оптимизъм: неговият дял няма да се промени /6/ при забележим ръст на абсолютните показатели. Най-високи темпове на ръст в прогнозирания период имат възобновяемите източници на енергия /без да се отчита хидроенергията, но се взима предвид биогоривата/: през 204 на тях ще се пада 13,8% от световното енергийно потребление и 12,5% от произведената електроенергия /срещу 10,9% и 3,7% през 2010/. Но по абсолютни обеми на приръст на потреблението и увеличаване на своя дял в кошницата с горива ще лидира природния газ. Именно той ще стане най-търсения вид гориво през следващите 30 години. Факторът самозадоволяване Развитието на световната търговия с енергийни ресурси ще стане на фона на растящото самозадоволяване на Северна Америка благодарение на нетрадиционния петрол и газ.    
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.