ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Себастиан Ньотликс, изпълнителен директор на Българската ветроенергийна асоциация: Искаме проверка на договорите за строеж на централи за зелена енергия

Себастиан Ньотликс, изпълнителен директор на Българската ветроенергийна асоциация: Искаме проверка на договорите за строеж на централи за зелена енергия
Публикувана на: 08/03/2012|04:03; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Имаме наблюдения върху проблеми, които подкопават доверието в целия сектор за зелената енергия. През миналата година на 3 май бе приет новият Закон за енергията от възобновяеми източници. След това през юни Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обяви новите преференциални цени за зелената енергия. После всеки, който развиваше подобни проекти, имаше един месец, за да подаде необходимите документи, „за да остане в играта“ - за да развива своята инвестиция. А за да може да се продължи изграждането, бе необходимо да се изпълнят три условия. Първото е, че трябва да се внася гаранция от 50 хил. лв. за всеки инсталиран мегават. Другите две условия също са важни, но, изглежда, са малко позабравени. За да се продължи изграждането на централата, трябва да се докаже, че инвеститорът има вещни права върху проекта. А най-сложното условие бе третото. Тук фирмата трябваше да покаже подробен устройствен план (ПУП) за проекта или да има виза за проектиране. Важното тук е, че тази виза се издава само на базата на подробен план. За да имате такъв документ, се изисква и да имате оценка за въздействие върху околната среда. Очакваше се малко проекти да спазят срокаИ така само ако и трите условия са били изпълнени до крайния срок – 21 юли 2011 г., би трябвало проектът да продължи напред. Българската ветроенергийна асоциация, както и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма очакваха много малко проекти да бъдат готови и по трите параметъра в дадения срок. Вместо това в момента отново чуваме, че има проекти за хиляди мегавати, които са платили изискваните гаранции. Заради това всъщност ние започнахме свое собствено проучване, за да разберем какво се е случило. Според закона, ако инвеститорът не е представил доказателства за вещни права върху земята, тогава проектът му става невалиден и не би трябвало да продължи. Същото нещо се случва, ако не е изпълнено и условието да има ПУП. Дори и инвеститорът да има виза за проектиране, без одобрен подробен план от юридическа гледна точка той няма право да строи. Тоест я няма основата, за да е законен проектът. Разбира се, нещата могат да станат и по-сложни, защото, ако на фирмата й липсва екологична оценка или ОВОС, тогава значи отново едната част от издаването на ПУП не е направена и проектът пак е невалиден. Натъкнахме се на случаи, при които готовите документите са представени след крайния срок за подаването им и според нас подобни инвестиции също би трябвало да са незаконни. От асоциацията видяхме, че има и странни случаи, при които са представени доказателства за изготвените документи, но след 21 юли, затова и тези проекти не би трябвало да се броят. Има и случаи, при които ОВОС-ът става готов след крайния срок, въпреки че другите условия са изпълнени. А това не би трябвало да е така.Очаква се строителство над 4000 мвт мощности от ВЕИОт разгледаните до момента случаи смятаме, че около половината от проектите, които са платили гаранциите, не са отговаряли изцяло с другите документи. Тоест те не са изпълнили критериите на ЗЕВИ. По данни на НЕК се очаква да започне строителството на мощности на зелена енергия за между 4000 и 4700 мвт. За част от тези проекти обаче тепърва ще се прави подробен план. Така на практика голяма част от допуснатите проекти не отговарят на законовите изисквания. От асоциацията сме изготвили отворено писмо до представителите на държавата, като ще искаме да се създаде работна група, която да провери законността на подписаните предварителни договори. Надяваме се в тази работна група да има експерти от МИЕТ, НЕК, преносните предприятия, на неправителствените организации и на експерти от индустрията. Отвореното писмо е изпратено и до няколко държави от ЕС. Аз очаквам подкрепа от тях, защото тук имаме компании, които имат опит във вятърната енергия от 20-30 г. Тези компании са инвестирали милиони в страната ни и са отворили работни места. Други фирми обаче игнорираха написаното в закона и продължиха проектите си, което не е редно.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.