ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

България ще увеличава производството на ток от ВЕИ и ще го намалява от ТЕЦ

България ще увеличава производството на ток от ВЕИ и ще го намалява от ТЕЦ
Публикувана на: 14/08/2013|04:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
България ще увеличава производството на ток от ВЕИ и ще го намалява от ТЕЦ
Министрите на екологията и на енергетиката тотално се разминаха относно производството на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и от топлоелектрическите централи (ТЕЦ). След като в края на юли министърът на енергетиката Драгомир Стойнев обеща от септември цената на въглищата да поскъпне, а топлоцентралите да произвеждат повече ток, за да предотврати миньорски протести, днес министърът на екологията Искра Михайлова обяви, че България ще увеличава произведената енергия от ВЕИ и ще намалява тази от ТЕЦ-овете. Причината е наказателна процедура срещу страната ни от Европейската комисия, която е в последна фаза - преди внасянето й в Европейския съд, заради неизпълнен ангажимент относно замърсяването на въздуха от големите централи. По този повод правителството е одобрило доклад с мерки за намаляване на емисиите на вредните вещества, създавани от големите горивни инсталации. Той е подготвен от министерствата на околната среда и на икономиката и енергетиката, уточни министър Михайлова. Страната ни очаква през тази година пределните норми за емисии от прах и серен диоксид да бъдат спазени и на базата на тези показатели ще искаме спиране на наказателната процедура, каза министър Михайлова. Тя допълни, че единствено показателят за замърсяване с азотни оксиди трудно ще може да бъде изпълнен. Решението на проблема е инвестиции в очистващи инсталации, каза министър Михайлова. За намаляване на азотните оксиди това са инсталации в нискоемисионни горелки и ползването на технология за впръскване в горивните инсталации , а за серния диоксид – сероочистващи инсталации и използване на въглища с по-ниско съдържание на сяра, посочи министърът на екологията. Въпреки че вече на няколко пъти беше даван срок за изграждането на тези съоръженията от предишните управляващи, той не беше спазен от собствениците на ТЕЦ-овете. ГЕРБ се закани дори да затвори най-големите замърсители на въздуха, но не го направи заради опасенията от протести на миньори и енергетици, защото хиляди щяха да останат без работа на улицата. Сега нарушителите, които по думите на министър Михайлова "не са нарушители, а наши партньори", са поели нов ангажимент да направят нужните инвестиции в изграждането на очистващите инсталации. Министърът на екологията не конкретизира в какъв срок ще стане това, но уточни че ТЕЦ-ове няма да се затварят. В същото време, ако страната ни бъде осъдена от Европейския съд, е заплашена от глоба, която се измерва в "десетки милиони евро" по думите на министър Михайлова. Тя обаче е оптимист, защото съдебната процедура трае дълго, а през това време страната ни може да се поправи и да влезе в нормите. Към момента обаче имаме двойно превишаване на нормите на серния диоксид и азотните оксиди във въздуха. Единствено при замърсяването с фини прахови частици от миналата година вече сме влезли в нормата, стана ясно от представените от министър Михайлова данни. Съгласно договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз България е поела ангажимент за намаляване на замърсяването на въздуха с прах, серен диоксид и азотни оксиди до достигането на определени тавани. Тъй като изискванията са високи страната ни е имала преходен период от 2008 до 2011 г. за постигането на целите, като от 2012 г. таваните се завишават. По време на преходния период 2008 – 2011 г. не сме изпълнили нито един от поетите ангажименти за намаляване на замърсяването на въздуха, като и по трите показателя – прах, серен диоксид и азотни оксиди - сме превишавали нормите двойно. За 2012 г. разчетите показват, че ще сме под нормата за замърсяване с прах и серен диоксид, а единствено няма бъде спазен таванът за азотни оксиди. Въпреки, че през първия период страната ни трайно надхвърля допустимите максимални нива, тенденцията е към намаляване на замърсяването на въздуха, посочи министър Михайлова. За това тя се надява, че ще можем да убедим Брюксел да не вкарва делото в съда.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.