ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Качеството на водите за къпане като цяло се подобрява

Качеството на водите за къпане като цяло се подобрява
Публикувана на: 17/08/2013|05:08; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Морската вода край почти всички плажове, както и повечето от реките и езерата в Европа са достатъчно чисти за плуване, а освен това качеството на водите за къпане като цяло се подобрява

Ако планирате да ходите на плаж тази година, можете да сте спокойни – чистотата на водата край 95 % от плажовете отговаря на минималните стандарти на ЕС. 91 % от местата за къпане в реки и езера също отговарят на нормите.

В последния доклад повечето от местата са получили отлична оценка за 2012 г. – същият дял като през 2011 г. Повече места обаче са получили задоволителна оценка в сравнение с предишната година.

Проверка на качеството на водите през 2012 г.

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е изготвила своя годишен доклад за водите за къпане въз основа на над 22 000 проби от места за къпане в цяла Европа.

Водите се проверяват за вредни замърсители и бактерии като E. coli, чийто източник могат да са отпадни води от канализацията или животновъдството.

Най-добри и най-лоши резултати

С най-добри показатели през 2012 г. са Кипър и Люксембург, където всички места за къпане са получили отлична оценка. Малта, Хърватия и Гърция ги следват с над 90 % от зоните за къпане, оценени като отлични.

С най-лоши резултати са Белгия, Нидерландия и Обединеното кралство, където съответно 13 %, 7 % и 6 % от местата за къпане са били с качество на водата, което не отговаря на минималните стандарти.

В България 63,4 % от 93 проверени места за къпане са били с отлично качество на водата, 35.5 % - с добро или задоволително качество, а едно място не е отговаряло на нормите.

Въпреки че качеството на водата като цяло се е подобрило, Комисията и ЕАОС искат да бъдат положени още усилия, за да се гарантира, че всички води в ЕС са подходящи за къпане и пиене. Това означава намаляване на замърсяването с отпадни води, подобряване на дренирането на водите от земеделски стопанства и обработваеми земи и по-добър контрол върху отпадъците от животински произход по плажовете.

Качеството на водите за къпане като цяло се подобрява
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10328
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.