ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Надхвърляме таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-те

Надхвърляме таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-те
Публикувана на: 17/08/2013|05:08; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Министър Искра Михайлова: България трайно надхвърля таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-овете

Предприети са мерки за намаляване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации. Това обяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Тя изтъкна, че на днешното правителствено заседание по този въпрос е бил приет доклад, изработен съвместно от МОСВ и МИЕ. Докладът е изготвен във връзка с процедура, заведена от Европейската комисия, за нарушения при прилагането на условията и договореностите в протокола за приемането на България в ЕС. Министър Михайлова обясни, че след присъединяването си към ЕС, България се е съгласила да спазва междинни тавани за годишните емисии на някои замърсители, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации, които са основно ТЕЦ-овете в страната. Тези тавани се отнасят за два периода – 2008 г.- 2011 г. и след 2012 г. и касаят замърсителите серен диоксид, азотни оксиди и прах. „България трайно надхвърля посочените в Договора тавани, въпреки че тенденцията е за намаляване на вредните емисии. Най-големи са показателите на серния диоксид“, изтъкна министърът на околната среда и водите. 

Г-жа Михайлова отбеляза, че МОСВ и МИЕ са провели поредица от срещи с представители на големите горивни инсталации и е създадена междуведомствена работна група. Установени са били причините за надхвърлянето на нормите и са набелязани мерките, които могат да се предприемат, за да се спазят договорените с ЕС норми. Сред причините за надхвърлянето на таваните е непълното инвестиране в инсталации, които гарантират намаляване на вредните емисии във въздуха. Освен това се е увеличило значително и натоварването в горивните инсталации. Въведени са и нови енергийни мощности, а според Договора – независимо дали се въвеждат нови мощности, таваните не се променят.  Според министър Михайлова в резултат на предприетите мерки се очаква през 2013 г. таваните за прах и серен диоксид да бъдат спазени. „Има възможност да се намалят и емисиите на азотните оксиди. Нивото на емисиите се контролира ежемесечно и очакваме да спазим таваните“, заяви министърът и добави, че страната ни ще може да претендира за прекратяване на наказателната процедура. „Има готовност, ако се надхвърля някой от показателите, да се предприемат спешни мерки до края на годината, за да предотвратим влизането в съдебна фаза на наказателната процедура“, каза още министър Михайлова. Тя отбеляза, че глобите в подобни процедури са много сериозни и се измерват с десетки милиони.  Помолена да даде конкретни примери за мерки, които се предприемат, министър Михайлова отбеляза, че проблемът със серния диоксид може да бъде решен чрез увеличаване на степента на сероочистване и използване на въглища с по- ниско съдържание на сяра. Що се отнася до азотните оксиди, могат да се инсталират ниско емисионни горелки и в горивните инсталации да се използва определена технология. „Горивните инсталации са се съгласили да прилагат такива мерки до края на годината“, заяви министърът на околната среда и водите. Г-жа Михайлова отбеляза още, че таванът за серен диоксид за периода 2008 г.- 2011 г. е 179 700 тона, а емисиите, които сме имали към  2011 г. са 344 505 тона. „Очакванията за финализиране на 2012 г. е 163 460 тона. Ако приложим и мерките, бихме могли да се приближим до очаквания таван“, добави министърът.  

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.