ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Птици полетяха на свобода над София

Птици полетяха на свобода над София
Публикувана на: 17/08/2013|05:08; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Четири керкенеза, един обикновен мишелов и един белоопашат мишелов бяха освободени в покрайнини на София днес

Птиците бяха пуснати на свобода сред природата, в непосредствена близост до Кремиковския манастир, а най-щастливи от случващото се бяха малчуганите, които се включиха в освобождаването на три от животните.

Два от керкенезите, които пуснахме, са излюпени в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора, разказа Ваня Личева, един от ветеринарните лекари на центъра. Родителите на двете птици са лекувани в центъра, но са с трайни увреждания, които не позволяват живот в дивата природа. Двата млади керкенеза, освободени край София днес са част от петото подред поколение на двойката, общо във волиерите на Центъра тази година се излюпили общо 8 малки керкенезчета.

Керкенезът е наричан още и черношипа ветрушка заради способността си, когато ловува, да стои на едно място във въздуха, трептейки бързо с криле. Представител на дребните соколи, керкенезът е отлично приспособен за живот в градовете и селата. Там той има удобни за гнездене места, и пълната гама от керкенезкото хранително меню – от едри насекоми до дребни мишевидни гризачи, земноводни и влечуги. Годишно в Спасителния център приемат между 150 и 200 керкенеза, млади птици, или пострадали възрастни.

С изключение на двата родени в центъра керкенеза, всички останали птици, които бяха пуснати на свобода днес са постъпили като малки и доотгледани в Спасителния център. Белоопашатият мишелов е намерен край Шумен, керкенезите са от Русе и Сливен, а обикновеният мишелов е от Щъркелово гнездо, край язовир Искър.

В момента в Спасителния център се грижат за над 1300 птици. От спасителния център винаги са готови да приемат още доброволци. Всеки може да им помогне като отиде при тях и има помага при отглеждането на птиците или просто като дари средства за отглеждането на животните. Всеки може и да си осинови някоя от птиците, намиращи се в центъра, като първо си избере "питомец" от списъка с животни за осиновяване, след това си избира периода, за който иска да бъде осиновител и се свързва с центъра, за да попълни документите за осиновяването. 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.