ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

"Лукойл" укрепва позиции на ВЕИ-пазара у нас

Публикувана на: 20/08/2013|05:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Руската компания "Лукойл", която е най-големият играч на пазара на петролни продукти у нас, разширява присъствието си и при производството на електроенергия от възобновяеми източници, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на съвместното нейно дружество с италианската компания "ЕРГ Реню" да придобие още седем ветрогенератора в балчишкото село Храброво. Регистрираната в Австрия "Лукерг Реню“ между "ЕРГ Реню" и "ООО Лукойл-Екоенерго”получи право да придобие и контролира дружествата "Глобо Енерджи“ ЕООД, "Марк 1“ ЕООД, "Марк 2“ ЕООД и "УП България 4“, които разполагат с вятърни турбогенератори в региона на Каварна. Досега собственик на фирмите е била датската "Уинд 24". Това е втората вълна от подобни покупки на "Лукерг Реню", след като миналата година взе три други малки ветропарка - "Уинд Парк Каварна Ийст", "Уинд Парк Каварна Уест" и "Кей Енд Ес Енерджи", което им осигури 14 мегавата вятърни мощности. Дотогава те бяха на "Райфайзен енерджи енд инвайъръмънт", като част от парк с 40 мегавата инсталирана мощност. Отделно чрез "Лукойл Енергия и Газ България“ руската компания разполага с инсталирани мощности за производство на ток от ТЕЦ и от фотоволтаичната централа край Бургас. Според КЗК новата сделка, чиито параметри не се съобщават, ще окаже въздействие на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия, но новообразуваната група ще разполага с незначителен дял от всички разполагаеми мощности в страната за производство на електрическа енергия в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Не са установени отношения на вертикално свързани или съседни пазари, върху които концентрацията да възпроизведе евентуални ефекти, посочват в решението си от антимонополния орган. С оглед цялостния анализ на съответния пазар може да се заключи, че към настоящия момент конкуренция между производителите и търговци на електроенергия от ВЕИ е налице единствено при сключването на сделки по свободно договорени цени, каквито участниците в концентрацията понастоящем не осъществяват. Електрическата енергия от ВЕИ се произвежда чрез сравнително ниски мощности на отделните инсталации и предвид привилегиите при изкупуването на произведената по този начин енергия, в момента не е налице ефективна конкуренция между производителите, като почти цялата енергия се изкупува на преференциални цени, смятат от КЗК. Според комисията сделките няма да доведат до господстващо положение на "Лукойл" на ВЕИ-пазара, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.