Покажи Страниците

EVN България отряза 15 ВЕИ централи

EVN България отряза 15 ВЕИ централи
Публикувана на26/08/2013|03:08; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Дружеството напомня, че на основание изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници производителите на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електроразпределителната мрежа при публично известни Общи условия, одобрени от ДКЕВР и влезли в сила от 1 юли 2013 г.
ViaExpo