ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Нови изисквания за ателиетата за химическо чистене

Нови изисквания за ателиетата за химическо чистене
Публикувана на: 30/08/2013|08:08; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Въвеждат се нови изисквания за ателиетата за химическо чистене

Ателиетата за химическо чистене, които се намират в съществуващи жилищни или смесени сгради трябва да изградят вентилационна инсталация. Коминът й трябва да надвишава с 3 м и повече сградите в съседство. При липса на техническа възможност да се изпълни това условие операторите следва да окомплектоват вентилационната инсталация с подходящ филтър. Крайният срок за привеждане в съответствие е 31 март 2014 г.

На територията на РИОСВ-Русе има около 10 ателиета, което ще бъдат надлежно информирани.

Тези мерки са в изпълнение на Детектива 2010/75/ЕС, транспонирана в Наредба № 7 и целят опазване на човешкото здраве и околната среда.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.